Main Menu
User Menu

101. spojovací prapor [2003-2013]

101st Signal Battalion

     
Název:
Name:
101. spojovací prapor
Originální název:
Original Name:
101. spojovací prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.2003
Předchůdce:
Predecessor:
1. výcviková základna spojovacího vojska
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.2013
Nástupce:
Successor:
Centrum operačně taktických systémů velení a řízení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.2003-30.06.2013 Velitelství společných sil
Dislokace:
Deployed:
01.12.2003-30.06.2013 Lipník nad Bečvou, Dukelská kasárna

Velitel:
Commander:
01.12.2003-31.05.2009 Vícha, Roman (Podplukovník)
01.06.2009-30.04.2012 Bareš, Josef (Podplukovník)
01.05.2012-30.06.2013 Foloňka, Zdeněk (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.2003-DD.MM.RRRR Velitelství a štáb
01.12.2003-DD.MM.RRRR 1. spojovací rota
01.12.2003-DD.MM.RRRR 2. spojovací rota
01.12.2003-DD.MM.2005 Rota tranzitních uzlů
01.12.2003-DD.MM.RRRR Rota logistiky
DD.MM.2005-DD.MM.RRRR Spojovací rota SOC1)
DD.MM.2005-DD.MM.RRRR Velitelská četa
01.07.2010-DD.MM.RRRR rota DCM2)
Čestný název:
Honorary Name:
08.05.2011-30.06.2013 Kapitána Otakara Jaroše
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
krycí číslo VÚ 6165
Pamětní odznak 101. spojovacího praporu Lipník nad Bečvou
1)SOC - společné operační centrum
2)DCM - mobilní modulární komunikační a informační systémy
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
ročenky MO ČR 2004-2011
URL : https://www.valka.cz/101-spojovaci-prapor-2003-2013-t63596#392358Verze : 0
MOD
101. spojovací praporVznik: 1. 12. 2003 reorganizací 1. výcviková základna spojovacího vojska

Dislokace: Lipník nad Bečvou

Krycí číslo: VÚ 6165

Nadřízený stupeň: Velitelství společných sil

Velitelé:
pplk. Ing. Roman Vícha (2003 - )

Složení:

(2003 - 2005)
Velitelství a štáb
1. spojovací rota
- četa spojovacích uzlů
- rádiová četa
- četa dálkových uzlů
2. spojovací rota
- spojovací četa
- četa podpory
Rota tranzitních uzlů
- 1. četa tranzitních uzlů
- 2. četa tranzitních uzlů
Rota logistiky
- četa oprav techniky
- četa zabezpečení
- obvaziště

(2005 - )
Velitelství a štáb
1. spojovací rota
- spojovací četa
- rádiová četa
- četa tranzitních uzlů
2. spojovací rota
- spojovací četa
- rádiová četa
- četa tranzitních uzlů
Spojovací rota SOC
- četa spojovacích uzlů
- četa styčných spojovacích družstev
- rádiová četa
Rota logistiky
- zásobovací četa
- četa oprav
Velitelská četa
- praporní obvaziště

Předurčení:
Organizační struktura praporu je uzpůsobena tak, aby byl schopen zabezpečovat jak plnění úkolů ve prospěch brigádních úkolových uskupení, tak i pro Společné operační centrum MO. Spojovací prapor je schopen pro uvedené organizační celky vybudovat místa velení s hlasovým a datovým spojením, rozvinout opěrnou radioreléovou síť a zabezpečit hlasové a datové KV a VKV rádiové spojení s nadřízeným, podřízenými a se součinnostními silami.

Zánik:


Zdroj:
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/101-spojovaci-prapor-2003-2013-t63596#233473Verze : 0
MOD
Technika:


Radioreléová technika
12kanálové stanice RDM 12

6kanálové stanice RDM 6
Rádiová technika
KV rádiové stanice R 140

Pracoviště R 5M

Stanice R 6p

Provozovna MPP 40p

Radiostanice R 3 Sp

Pracoviště R 7M1p (od r. 2007)

Provozovna MPP 100 (od r. 2007)
Uzlová technika
Telefonní ústředna ATÚ 100p

Uzlová provozovna P-240 TMp

Velitelsko-štábní vozidla

Provozovna MRRP 4 (od r. 2007)
Kabelová technika
Soupravy kabelů pro vnitřní rozvody K 20 Arp

Soupravy kabelů pro vnitřní rozvody K 20-5pZdroj: www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/101-spojovaci-prapor-2003-2013-t63596#233497Verze : 0
MOD


Velitel:
Commander:
01.12.2003-31.05.2009 Vícha, Roman (Podplukovník)
01.06.2009-DD.MM.RRRR Bareš, Josef (Podplukovník)Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.07.2010-DD.MM.RRRR rota DCM (mobilní modulární komunikační a informační
systémy)Čestný název:
Honorary Name:
08.05.2011-DD.MM.RRRR 101. spojovací prapor „Kapitána Otakara Jaroše“Zdroj: ročenky MO ČR 2004-2011
URL : https://www.valka.cz/101-spojovaci-prapor-2003-2013-t63596#466275Verze : 0
MOD