Main Menu
User Menu

13. pozorovací letka [1939-1939]

13th Observation Squadron / 13 Eskadra Obserwacyjna

     
Název:
Name:
13. pozorovací letka
Originální název:
Original Name:
13 Eskadra Obserwacyjna 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
13. pozorovací letka
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-10.09.1939 Velitelství letectva Samostatné operační skupiny „Narev“
11.09.1939-12.09.1939 bez nadřízeného velitelství 3)
13.09.1939-15(?).09.1939 bez nadřízeného velitelství 4)
15(?).09.1939-16.09.1939 Vrchní velitelství letectva a protiletecké obrany 5)
16.09.1939-18.09.1939 Pozorovací peruť
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28.08.1939 Varšava, Baza Lotnicza nr 1 Warszawa-Okęcie /
28.08.1939-04.09.1939 Wierzbowo/polní letiště /
04.09.1939-06.09.1939 Jabłonka/polní letiště /
06.09.1939-11.09.1939 Pobikry/polní letiště /
11.09.1939-13.09.1939 Łysów/polní letiště /
13.09.1939-13.09.1939 Jeleniec/polní letiště / 7)
13.09.1939-15.09.1939 Hołuby/polní letiště /
15.09.1939-16.09.1939 Górka-Połonka/polní letiště /
16.09.1939-18.09.1939 Stasin/polní letiště /
Velitel:
Commander:
31.08.1939-13.09.1939 Fijuth, Lucjan (kapitan obserwator) 8)
13.09.1939-18.09.1939 ???
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-DD.09.1939 I. četa 13. pozorovací letky
24.08.1939-29.08.1939 II. četa 13. pozorovací letky
03.09.1939-DD.09.1939 II. četa 13. pozorovací letky

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
1) V mobilizační tabulce pod názvem Doprovodná letka č. 13 (Eskadra Towarzysząca Nr 13). Změna názvu na pozorovací letku proběhla pravděpodobně po ukončení mobilizace 25.09.1939. V polské historiografii nejčastěji pod názvem 13. pozorovací letka (13 Eskadra Obserwacyjna). Vyskytuje se rovněž název 13. doprovodná letka (13 Eskadra Towarzysząca). Pro snadnější vyhledávání zde uvedena takto.
2) Velitel letky obdržel rozkaz k evakuaci do Rumunska. Vzdušný sled (dva letouny) přeletěl hranice už v dopoledních hodiách. Pozemní sled pod velením poručíka Gerstela byl začleněn do stavu 13. školní letky.
3) Letka neměla spojení se žádným nadřízeným velitelstvím.
4) Velitel letky navázal kontakt s Vrchním velitelstvím letectva a letka byla formálně přidělena Velitelství letectva Severního frontu, ale zároveň ztratil kontakt se svým vzdušným sledem, který před postupujícími německými motorizovanými jednotkami přelétl 13.09.1939 na východ do prostoru města Luck.
5) Pravděpodobně od 15.09.1939 prováděla úkoly nařízené styčným důstojníkem a koordinátorem pozorovacího letectva plk. Iwaszkiewiczem.
6) Dislokace se týká pouze vzdušného sledu.
7) Zaczkiewicz a Kurowski uvádějí prostor obce Wojcieszków.
8) Ztratil spojení se svým vzdušným sledem.
Zdroje:
Sources:
Kurowski, Adam: Lotnictwo polskie w 1939 roku, MON, Warszawa 1962
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1992
Zaczkiewicz, Władysław: Lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej 1939 roku, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1947

URL : https://www.valka.cz/13-pozorovaci-letka-1939-1939-t63314#469903Verze : 0
MOD
Letecký personál – stav k 1. září 1939 :
velitel letky - kpt.obs.Lucjan Fijuth


velitel I/13 čety - kpt.obs.Feliks Misiewicz
pozorovatelé I/13 čety: por.obs.Edward Hubicki
por.obs.Stanisław Świechowski
por.obs.Józef Taraszewski-Różycki
ppor.obs.Franciszek Rudnicki
piloti I/13 čety:
ppor.pil.Julian Morawski
st.sierż.pil.Wawrzyniec Madaliński
st.sierż.pil.Romuald Podwysocki
sierż.pil.Antoni Paszkowski
kpr.pil.Jan Bahanek

velitel II/13 čety - kpt.obs.Seweryn Łaźniewski
pozorovatelé II/13 čety:
por.obs.Włodzimierz Pęski
ppor.obs.Piotr Kotonowicz
ppor.obs.Jan Gerstel
piloti II/13 čety:
por.pil.Eugeniusz Chojnacki
plut.pil.rez.Roman Wysocki
kpr.pil.Andrzej Piaskowski
kpr.pil.Mieczysław Piwko
kpr.pil.Edward Sadoczyński
kpr.pil.Bronisław Wojno


Vrchním mechanikem čety I/13 byl majster wojsk.Józef Choiński
Vrchním mechanikem čety II/13 byl st.majster wojsk.Józef Trautman.


Zdroje:
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
URL : https://www.valka.cz/13-pozorovaci-letka-1939-1939-t63314#226089Verze : 0
MOD