Main Menu
User Menu

12. gardová tanková brigáda [1943-1945]

12th Guards Tank Brigade / 12-я гвардейская танковая бригада

     
Název:
Name:
12. gardová tanková brigáda
Originální název:
Original Name:
12-я гвардейская танковая бригада
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1943
Předchůdce:
Predecessor:
66. tanková brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
10.06.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.01.1943-10.06.1945 4. gardový tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
02.01.1943-18.02.1943 Michalev, Konstantin Vasiljevič (Major / Mайор)
19.02.1943-10.06.1945 Dušak, Nikolaj Grigorjevič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
02.01.1943-19.02.1943 Dušak, Nikolaj Grigorjevič (Major / Mайор)
13.03.1943-10.06.1945 Dudněv, Alexandr Jegorovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://tankfront.ru/ussr/tbr/gvtbr12.html
URL : https://www.valka.cz/12-gardova-tankova-brigada-1943-1945-t61964#524506Verze : 0
MOD
Jednotka vznikla premenovaním zo 66. tankovej brigády podľa rozkazu NKO No 1 z januára
1943.


15.04.1944 bola 12. gardová tanková brigáda preformovaná podľ tabuliek No 010/500-010/506.
Súčasťou brigády boli:


velenie brigády
veliteľská rota
1. tankový prápor
2. tankový prápor
3. tankový prápor
motorizovaný samopalnícky prápor
protilietadlová guľometná rota
rota technického zabezpečenia
zdravotnícka čata


Brigáda bola podriadená 4. gardovému tankovému zboru.


Veliteľmi brigády boli:
02.01.1943 – 18.02.1943 – major Michalev, Konstantin Vasiljevič
19.02.1943 – 11.05.1945 – podplukovník, od 11.07.1943 plukovník Dušak, Nikolaj Grigorjevič


Vojenský komisári:
02.01.1943 – 23.04.1943 – podplukovník Žerbakov, Vladimir Vladimirovič
26.04.1943 – 09.10.1945 – plukovník Nikolajev, Miron Zacharovič


Náčelníci štábu:
02.01.1943 – 19.02.1943 – podplukovník Dušak, Nikolaj Grigorjevič
13.03.1943 – 15.09.1945 – podplukovník Dudnev, Alexandr Jegorovič


Náčelník prieskumu:
kapitán Mitčičenko, N. A.


Za bojové zásluhy bol brigáde udelený čestný názov Šepetovská a bola vyznamenaná radmi:
Rad Červenej zástavy
Rad Suvorova
Rad KutuzovaZdroj:
rkka.ru
URL : https://www.valka.cz/12-gardova-tankova-brigada-1943-1945-t61964#249836Verze : 0