Main Menu
User Menu

Němčičky

rondel - kultura s moravskou malovanou keramikou Ia

     
Název:
Name:
Němčičky
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
ostatní
Stav:
Condition:
nepatrné zbytky
Přístupnost:
Accessibility:
neznámý
Obec:
Municipality:
Němčičky (?)
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.RRRR
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Podborský, V. a kol., 1999: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě : Primeval socio-ritual architecture in Moravia. Brno. ISBN 80-210-2194-2.
URL : https://www.valka.cz/Nemcicky-t61878#562606Verze : 0
Němčičky


Tento rondel se nachází v okrese Znojmo, na levém břehu Jevišovky, 300 m severně od jejího údolí, v části zvané „Horní kusy“ v nadmořské výšce 265-270 m. Objevení rondelu se váže k počátkům organizované letecké (Bálek roku 1985) prospekce na Moravě, kombinované s geofyzikálním měřením. Příkop je hrotitého tvaru. Archeologický ověřovací výzkum byl proveden roku 1988. Rondel sám je spíše elipsovitého tvaru s delší osou SSZ-JJV. Délka této osy je 75 m, vedlejší příčná osa má 65 m. Šířka příkopu se pohybuje v rozmezí 5-8 m. Samotný příkop je na čtyřech místech rozdělen vstupy o šířce kolem 2 m, ty jsou orientovány přibližně ve směru hlavních světových stran. Geofyzikální anomálie nasvědčují, že by snad mohly být přítomny dvě vnitřní palisády. Datovat můžeme tento objekt nejspíše do MMK Ia.


Literatura:
Podborský, V. a kol., 1999: Pravěká sociokultovní architektura na Moravě : Primeval socio-ritual architecture in Moravia. Brno. ISBN 80-210-2194-2.
URL : https://www.valka.cz/Nemcicky-t61878#222686Verze : 1