Main Menu
User Menu

Neumann, Bedřich

     
Příjmení:
Surname:
Neumann
Jméno:
Given Name:
Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Neumann
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.04.1891 Třebichovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.07.1964 Londýn
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Neumann-Bedrich-t60756#218821Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Neumann
Jméno:
Given Name:
Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Neumann
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1902-DD.07.1910 Státní reálné gymnasium, Slaný
DD.10.1910-DD.06.1911 Českoslovanská akademie obchodní, abiturientský kurs, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1912-DD.02.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Belovar
DD.09.1916-DD.01.1917 Důstojnický zdokonalovací kurs, Bělgorod
DD.12.1917-DD.03.1918 Kulometný kurs pro důstojníky, Jassi
DD.10.1920-DD.10.1921 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.10.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.01.1931-DD.06.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
01.09.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.10.1916 praporčík ruské armády
01.07.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
17.08.1918 podkapitán legií
13.12.1918 major legií
20.11.1920 major pěchoty
20.09.1922 major generálního štábu
28.06.1923 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
01.07.1933 brigádní generál
24.10.1944 divisní generál
01.06.1948 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
30.09.1928-03.12.1928 Velitel : Pěší pluk 5
00.02.1929-00.12.1931 Velitel : 1. oddělení /organisační/ hlavního štábu branné moci
01.11.1935-25.09.1938 Velitel : 5. divise
25.09.1938-22.10.1938 Velitel : 31. hraniční oblast
13.06.1940-14.08.1940 Velitel : 1. československá divise
12.08.1940-01.07.1941 Velitel : Československá smíšená brigáda
01.07.1941-DD.01.1943 Velitel : Československá samostatná brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1912-DD.11.1912 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 97, Karlovac
DD.11.1912-DD.02.1913 vojenské studium, Belovar
DD.02.1913-DD.09.1913 velitel pěší čety Infanterie-Regiment Nr. 97, Karlovac
DD.07.1914-DD.08.1914 velitel pěší čety Infanterie-Regiment Nr. 18, východoevropské válčiště
DD.08.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
DD.01.1915-DD.03.1915 velitel pěší čety Infanterie-Regiment Nr. 18, východoevropské válčiště
18.03.1915-18.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
DD.07.1916-DD.09.1916 dobrovolník Československého náhradního praporu, Kijev
DD.09.1916-DD.01.1917 vojenské studium, Bělgorod
DD.01.1917-DD.08.1917 náborový emisar
DD.08.1917-DD.12.1917 velitel kulometné roty 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin
DD.12.1917-DD.03.1918 vojenské studium, Jassi
DD.03.1918-DD.05.1918 velitel kulometné roty 6. československého střeleckého pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.05.1918-DD.08.1918 nemocniční ošetřování
DD.08.1918-DD.11.1918 velitel praporu 11. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.11.1918-DD.03.1919 učitel Školy na důstojníky pěchoty, Kyštym
DD.03.1919-DD.07.1920 zástupce velitele 11. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.07.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.03.1924 důstojník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.03.1924-DD.09.1928 přednosta skupiny Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1928-DD.09.1929 velitel Pěšího pluku 5, Praha
DD.09.1929-DD.01.1931 přednosta 1. oddělení /organisačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.01.1931-DD.06.1931 vojenské studium, Praha
DD.06.1931-DD.09.1931 přednosta 1. oddělení /organisačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1931-DD.09.1935 druhý zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1935-DD.09.1938 velitel Divise 5, České Budějovice
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Hraniční oblasti 31, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.04.1939 velitel Divise 5, České Budějovice
DD.04.1939-DD.08.1939 přidělený generál Hlavního štábu branné moci v likvidaci, Praha
16.01.1940-16.01.1940 odchod do exilu
DD.02.1940-DD.06.1940 náčelník štábu Československé vojenské správy, Paris
DD.06.1940-DD.08.1940 velitel 1. československé divise, západoevropské válčiště
DD.08.1940-DD.07.1941 velitel Československé smíšené brigády, západoevropské válčiště
DD.07.1941-DD.01.1943 velitel Československé samostatné brigády, západoevropské válčiště
DD.01.1943-DD.09.1944 náčelník Štábu pro vybudování branné moci, London
DD.09.1944-DD.04.1945 náčelník štábu Hlavního velitelství branné moci, London
DD.04.1945-DD.08.1945 mimo službu
DD.08.1945-DD.03.1946 zástupce velitele Vojenské oblasti 1, Praha
DD.03.1946-DD.03.1948 úsporný komisař Ministerstva národní obrany, Praha
DD.03.1948-DD.06.1948 dovolená s čekaným
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1926

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1931

Medaile Za vojenské zásluhy 1917 - 4. třída
Medal of Military Merit 1917 - 4th Class
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας
-

DD.MM.1935

Řád Rumunské hvězdy 4. třída
Order of Star of Romania 4th Class
Ordinul Steaua României Ofițer
-

DD.MM.1935

Řád polského znovuzrození - komandér
Order of Polonia Restituta 3- Commander
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Komandorski
-

DD.MM.1936

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-

DD.MM.1937

Řád rumunské koruny 3. třída
Order of Crown of Romania 3rd Class
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.1940

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1941

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

DD.MM.1941

Řád lázně rytíř komandér (vojenský) 2. třída
Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
-

DD.MM.1941

Řád polského znovuzrození - komandér s hvězdou
Order of Polonia Restituta - Commander with Star
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Komandorski z Gwiazdą
-

DD.MM.1942

Řád Jugoslávské koruny 3. třída
Order of Yugoslav Crown 3rd Class
Orden Jugoslavenske krune 3 stepen
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1944

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.1945

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.1945

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

DD.MM.1945

Medaile za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.1945

Záslužná legie komandér (2. třída)
Legion of Merit Commander (2nd Class)
-

DD.MM.1947

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1947

Pamětní odznak druhého národního odboje
The Commemorative medal of the Second National Revolt
-

DD.MM.1947

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1947

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

08.05.2010

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
State Defence Cross of the defence minister of the Czech republic
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Neumann-Bedrich-t60756#375406Verze : 0
MOD