Main Menu
User Menu

Melichar, František

     
Příjmení:
Surname:
Melichar
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Melichar
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.08.1889 Mladá Vožice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.06.1975 Louny /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Melichar-Frantisek-t60751#218816Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Melichar
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Melichar
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1904-DD.07.1908 Státní reálná škola, Tábor
DD.10.1911-DD.06.1912 Československá akademie obchodní, abiturientský kurs, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1908-DD.02.1909 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.06.1918-DD.07.1918 Vojenská škola, důstojnický kurs, Saint-Maixent
DD.08.1925-DD.10.1925 Kurs pro velitele vojskových těles, Olomouc
DD.11.1926-DD.04.1927 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1909 kadet rakousko-uherské branné moci
14.05.1915 podporučík srbské armády
04.05.1918 poručík legií
22.08.1918 nadporučík legií
30.11.1918 kapitán legií
28.02.1919 major legií
01.09.1919 podplukovník pěchoty
31.12.1923 plukovník pěchoty
31.03.1931 brigádní generál
30.07.1936 divisní generál
01.09.1945 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1919-31.08.1919 Velitel : 35. československý střelecký pluk
DD.10.1925-DD.11.1926 Velitel : Pěší pluk 9
DD.09.1929-DD.10.1929 Velitel : Pěší pluk 9
05.10.1929-01.10.1930 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
DD.12.1930-31.03.1931 Velitel : 16. pěší brigáda
31.03.1931-DD.06.1933 Velitel : 16. pěší brigáda
DD.06.1933-DD.12.1934 Velitel : 3. pěší brigáda
DD.12.1934-DD.10.1935 Velitel : Pěchotní učiliště
30.09.1936-25.09.1938 Velitel : 3. divise
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : 33. hraniční oblast

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1908-DD.11.1908 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 75, Praha
DD.11.1908-DD.02.1909 vojenské studium, Praha
DD.02.1909-DD.09.1909 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 75, Praha
DD.10.1914-DD.05.1915 velitel pěší čety Školního praporu, Skoplje
DD.05.1915-DD.10.1915 velitel pěší roty 16. pěšího pluku, balkánské válčiště
DD.10.1915-DD.05.1916 nemocniční ošetřování po zranění
DD.05.1916-DD.06.1916 velitel pěší roty Školního praporu, Lazouaz
DD.06.1916-DD.08.1916 přesun na východoevropské válčiště
DD.08.1916-DD.09.1917 pobočník velitele 7. srbského dobrovolnického pluku, Oděsa
DD.09.1917-DD.12.1917 přesun na balkánské válčiště
DD.12.1917-DD.02.1918 přednosta likvidační komise Srbské dobrovolnické divise, Soluň
DD.02.1918-DD.05.1918 styčný důstojník Československé národní rady, Soluň
DD.05.1918-DD.06.1918 přesun na západoevropské válčiště
DD.06.1918-DD.08.1918 vojenské studium, Saint-Maixent
DD.08.1918-DD.09.1918 zástupce velitele pěší roty 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště
DD.09.1918-DD.10.1918 přesun na italské válčiště
DD.10.1918-DD.11.1918 velitel pěší roty 35. československého střeleckého pluku, italské válčiště
DD.11.1918-DD.02.1919 velitel praporu 35. československého střeleckého pluku, slovenské válčiště
DD.02.1919-DD.08.1919 zástupce velitele 35. československého střeleckého pluku, slovenské válčiště
DD.08.1919-DD.09.1919 velitel 35. československého střeleckého pluku, slovenské válčiště
DD.09.1919-DD.05.1925 vojenský přidělenec Republiky československé v Bělehradě
DD.05.1925-DD.08.1925 zástupce velitele Pěšího pluku 28, Praha
DD.08.1925-DD.10.1925 vojenské studium, Olomouc
DD.10.1925-DD.11.1926 velitel Pěšího pluku 9, Most
DD.11.1926-DD.04.1927 vojenské studium, Praha
DD.04.1927-DD.09.1929 velitel Pěšího pluku 9, Most
DD.09.1929-DD.10.1930 velitel 2. pěší brigády, Chomutov
DD.10.1930-DD.06.1933 velitel 16. pěší brigády, Místek
DD.06.1933-DD.12.1934 velitel 3. pěší brigády, Plzeň
DD.12.1934-DD.11.1935 velitel Pěchotního učiliště, Milovice
DD.11.1935-DD.09.1938 velitel 3. divise, Litoměřice
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel 33. hraniční oblasti, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.05.1939 velitel 3. divise, Poděbrady
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Medaile za chrabrost Miloše Obiliče zlatá
Bravery Medal Milosh Obilic Golden
Mедаља за храброст Милош Обилић Златна
-

DD.MM.1916

Řád Hvězdy Karadjordevičů 4. třída
Order of Karageorge Star 4th Class
Орден Карађорђева звезда 4. rед
-

DD.MM.1917

Pamětní medaile na pochod Albánií
Albanian Retreat Medal
Албанска споменица
-

DD.MM.1918

Řád bílého orla 4. třída s meči
Order of White Eagle 4th Class with Swords
Орден белог орла 4. cтепен са мачевима
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Řád rumunské koruny 3. třída
Order of Crown of Romania 3rd Class
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1924

Řád Spasitele komandér - 3. třída
Order of Redeemer Commander - 3rd Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.1925

Medaile za vojenské zásluhy
Military Merit Medal
Медаља за Војничке врлине
-

DD.MM.1925

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-

DD.MM.1927

Řád polského znovuzrození 3. třída
Order of Polonia Restituta 3rd Class
Order Odrodzenia Polski III Klasa
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1928

Pamětní válečná medaile 1915-1918
War Medal 1915-1918
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
-

DD.MM.1928

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1929

Řád bílého orla 3. třída
Order of White Eagle 3rd Class
Орден белог орла 3. cтепен
-

DD.MM.1937

Řád bílého orla 3. třída s meči
Order of White Eagle 3rd Class with Swords
Орден белог орла 3. cтепен са мачевима
-

DD.MM.1938

Řád Hvězdy Karadjordevičů 2. třída
Order of Karageorge Star 2nd Class
Орден Карађорђева звезда 2. rед
-

DD.MM.1945

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1948

Pamětní medaile 21. střeleckého pluku terronského
Commemorative Medal of 21th Shooting Regiment "Terronsky"
-

DD.MM.1948

Pamětní medaile pěšího pluku 35. "Foligno"
The Commemorative Medal of the 35th infantry regiment "Foligno"
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Melichar-Frantisek-t60751#375414Verze : 0
MOD