Main Menu
User Menu

Kubáň, Metoděj

     
Příjmení:
Surname:
Kubáň
Jméno:
Given Name:
Methoděj
Jméno v originále:
Original Name:
Methoděj Kubáň
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál šéf duchovní služby in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Msgre.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.09.1885 Horní Bečva /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.03.1942 Dachau /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kuban-Metodej-t60744#218809Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kubáň
Jméno:
Given Name:
Methoděj
Jméno v originále:
Original Name:
Methoděj Kubáň
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1900-DD.07.1904 Městské gymnasium, Místek
DD.07.1904-DD.07.1908 Bohoslovecká fakulta, Olomouc
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1909 polní kurát rakousko-uherské armády
01.06.1919 polní kurát
01.11.1922 štábní kurát
03.01.1925 vrchní kurát
DD.MM.1926 major duchovní služby
26.04.1928 podplukovník duchovní služby
01.08.1935 plukovník duchovní služby
23.08.1938 generál duchovní služby
26.10.1946 generál šéf duchovní služby in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1934-23.08.1938 Velitel : I./6. oddělení /duchovní/
23.08.1938-24.09.1938 Velitel : I./6. oddělení /duchovní/

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.09.1914 duchovní správce Záložní nemocnice č. 6, Olomouc
DD.09.1914-DD.03.1916 duchovní správce Polní nemocnice č. 2/1, východoevropské a balkánské válčiště
DD.03.1916-DD.09.1916 nemocniční ošetřování
DD.09.1916-DD.06.1917 duchovní správce Polní nemocnice č. 2/1, balkánské válčiště
DD.06.1917-DD.07.1917 duchovní správce Polního superiorátu, Kraków
DD.07.1917-DD.11.1918 duchovní správce Záložní nemocnice č. 1, Těšín
DD.11.1918-DD.12.1918 duchovní správce Záložní nemocnice č. 1, Těšín
DD.06.1919-DD.12.1919 duchovní správce Posádkové nemocnice Brno
DD.12.1919-DD.12.1922 duchovní správce Posádkového velitelství Žilina
DD.12.1922-DD.02.1928 duchovní správce a osvětový důstojník Pěšího pluku 41, Žilina
DD.02.1928-DD.06.1929 duchovní správce velitelství 9. divise, Trnava
DD.06.1929-DD.11.1934 duchovní správce velitelství 4. divise, Josefov
DD.11.1934-DD.07.1939 přednosta I./6. oddělení /duchovního/ ministerstva, Praha
DD.07.1939-DD.08.1940 přednosta 4. oddělení /matričního/ Vojenského spisového úřadu, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Záslužný kříž pro duchovní 2. třída
Merit Cross for Military Chaplains 2nd Class
Geistliches Verdienstkreuz II. Kl.
-

DD.MM.1917

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 2. třída s válečnou dekorací
Red Cross Honour Decoration 2nd Class with War Decoration
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz II. Klasse mit Kriegs-Dekoration
-

DD.MM.1917

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1937

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1939

Řád Jugoslávské koruny 4. třída
Order of Yugoslav Crown 4th Class
Orden Jugoslavenske krune 4 stepen
-

DD.MM.1945

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kuban-Metodej-t60744#375311Verze : 0
MOD