Main Menu
User Menu

Číla, Antonín

     
Příjmení:
Surname:
Číla
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Číla
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.01.1883 Nová Paka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.05.1983 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Cila-Antonin-t60681#218637Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Číla
Jméno:
Given Name:
Antonín
Jméno v originále:
Original Name:
Antonín Číla
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1903-DD.06.1906 Umělecko-průmyslová škola, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.06.1921-DD.08.1921 Informační kurs pro generály a plukovníky, Milovice
DD.10.1922-DD.12.1922 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
DD.11.1925-DD.11.1926 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.05.1915 praporčík ruské armády
25.03.1917 podporučík ruské armády
10.09.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
12.09.1919 kapitán legií
18.10.1918 major legií
06.01.1919 podplukovník legií
10.09.1920 podplukovník pěchoty
16.12.1921 plukovník pěchoty
19.07.1923 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
01.02.1938 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
20.08.1918-07.10.1918 Velitel : 3. československý pěší pluk
DD.03.1919-DD.05.1919 Velitel : 3. československý střelecký pluk
DD.06.1919-06.10.1920 Velitel : 10. československý střelecký pluk
06.10.1920-DD.06.1921 Velitel : Pěší pluk 10
DD.06.1921-DD.10.1921 Velitel : 11. pěší brigáda
DD.08.1921-16.12.1921 Velitel : Pěší pluk 10
16.12.1921-DD.01.1922 Velitel : Pěší pluk 10
01.02.1922-19.07.1923 Velitel : 8. pěší brigáda
19.07.1923-19.12.1924 Velitel : 8. pěší brigáda
DD.12.1924-DD.10.1925 Velitel : 4. divise
01.11.1926-31.03.1928 Velitel : 8. pěší brigáda
00.10.1932-DD.11.1932 Velitel : 6. divise
25.09.1938-11.10.1938 Velitel : Velitelství V. sborové oblasti

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1906-DD.07.1908 presenční služba u Pěšího pluku č. 74, Jičín
DD.08.1914-DD.05.1915 dobrovolník České družiny, Kijev a východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.06.1915 velitel pěší čety České družiny, východoevropské válčiště
DD.06.1915-DD.10.1915 velitel Československé náhradní roty, Kijev
DD.10.1915-DD.02.1916 velitel pěší roty České družiny, východoevropské válčiště
DD.02.1916-DD.05.1916 velitel pěší roty Československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.05.1916-DD.03.1917 velitel pěší roty 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.03.1917-DD.08.1917 velitel pěší roty 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.08.1917-DD.11.1917 velitel praporu 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.11.1917-DD.08.1918 zástupce velitele 3. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.11.1918 velitel 3. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 důstojník velitelství Československého armádního sboru, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.03.1919 důstojník velitelství Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště
DD.03.1919-DD.05.1919 velitel 3. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.05.1919-DD.06.1919 důstojník velitelství Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště
DD.06.1919-DD.08.1920 velitel 10. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.08.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.06.1921 velitel Pěšího pluku 10, Brno
DD.06.1921-DD.08.1921 vojenské studium, Milovice
DD.08.1921-DD.01.1922 velitel Pěšího pluku 10, Brno
DD.01.1922-DD.10.1922 velitel Pěší brigády 8, Vysoké Mýto
DD.10.1922-DD.12.1922 vojenské studium, Versailles
DD.12.1922-DD.01.1925 velitel Pěší brigády 8, Vysoké Mýto
DD.01.1925-DD.11.1925 zatímní velitel Divise 4, Hradec Králové
DD.11.1925-DD.11.1926 vojenské studium, Praha
DD.11.1926-DD.04.1928 velitel Pěší brigády 8, Vysoké Mýto
DD.04.1928-DD.09.1934 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Brně, Brno
DD.09.1934-DD.01.1938 předseda Odvolacího kárného výboru, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Sborové oblasti V, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1915

Svatojiřská medaile 3. stupeň
St. George Medal 3rd Class
Георгиевская медаль 3-я степень
-

DD.MM.1915

Kříž Sv. Jiří 3. stupeň
St. George Cross 3rd Class
Георгиевский крест 3-й степени
-

DD.MM.1916

Svatojiřská medaile 4. stupeň
St. George Medal 4th Class
Георгиевская медаль 4-я степень
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Anny 4. třídy
Order of St. Anne 4th Class
Орден Святой Анны степень
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
-

27.08.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

28.09.1919

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1924

Řád medvědobijce 2. třída
Order of Bearslayer 2nd Class
Lacplesa Kara Ordenis
-

DD.MM.1938

Pamětní odznak pro čs. dobrovolníky z let 1918-1919
Commemorative Badge for Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

DD.MM.1947

Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
-

DD.MM.1947

Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova
Commemorative Medal of 3rd Rifle Regiment Jan Žižka of Trocnov
-

DD.MM.1947

Pamětní medaile 10. střeleckého pluku Jana Sladkého Koziny
Commemorative Medal 10th Rifle Regiment Jan Sladký Kozina

-

DD.MM.1968

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1998

Řád Bílého lva II. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 2nd Class Military Division
Řád Bílého lva II. tř. vojenská skupina
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Cila-Antonin-t60681#375756Verze : 0
MOD