Main Menu
User Menu
Reklama

Armádní skupina [1941-1941]

Army Group / Armádna skupina

     
Název:
Name:
Armádní skupina
Originální název:
Original Name:
Armádna skupina
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.06.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
12.08.1941
Nástupce:
Successor:
Polný sbor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.06.1941-12.08.1941 Skupina armád Jih
Dislokace:
Deployed:
22.06.1941-06.07.1941 Humenné, ? /
22.06.1941-12.08.1941 východoevropské válčiště
06.07.1941-14.07.1941 Chyrow, ? /
14.07.1941-12.08.1941 Lubien Wielki, ? /

Velitel:
Commander:
22.06.1941-12.08.1941 Čatloš, Ferdinand (Generál I. triedy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
22.06.1941-12.08.1941 Tatarko, Štefan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
22.06.1941-12.08.1941 1. divise
22.06.1941-12.08.1941 2. divise
22.06.1941-12.08.1941 Armádní nemocnice 11
22.06.1941-12.07.1941 Dělostřelecký pluk 11
22.06.1941-12.08.1941 Dělostřelecký pluk 12
22.06.1941-12.08.1941 Intendační park 11
22.06.1941-25.07.1941 Lehká protiletadlová baterie 13
22.06.1941-12.08.1941 Pancéřová rota 11
22.06.1941-25.07.1941 Pionýrský prapor 11
22.06.1941-12.08.1941 Polní pošta 11
22.06.1941-12.08.1941 Rota pancéřových automobilů 11
22.06.1941-12.08.1941 Spojovací prapor 11
22.06.1941-25.07.1941 Těžká protiletadlová baterie 8
22.06.1941-12.08.1941 Veterinární ambulance 11
22.06.1941-12.08.1941 Zbrojní park 11
05.07.1941-07.07.1941 Rychlá skupina
07.07.1941-10.07.1941 Rychlá brigáda
25.07.1941-12.08.1941 Rychlá divise
25.07.1941-12.08.1941 Zajišťovací divise

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
22.06.1941-12.08.1941 krycie meno "Lipa"
Zdroje:
Sources:
Kliment, Charles K. - Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Armadni-skupina-1941-1941-t59409#276862Verze : 2
MOD
Armádna skupina - zoskupenie zväzkov, útvarov a jednotiek Slovenskej armády určených na nasadenie po boku nemeckej armády v boji proti ZSSR.


Vznik: na základe osobitného rozkazu gen. Čatloša zo dňa 22.6.1941 podľa § 27 branného zákona o mobilizácii. Skupina vznikala počas mobilizácie od 22.6 do 30.6.1941


Dislokácia
- východné Slovensko (Prešov - Humenné - Medzilaborce) od 22.6. do 30.6.1941
- priestor Sanok - Lesko - od 3.7. do 5.7.1941
- priestor Dobromyl - Chyrov - Starý Sambor - od 06.07.


Nadriadený stupeň:
- skupina armád Juh


Zloženie:
- Veliteľstvo
- 1. pešia divízia
- 2. pešia divízia
- Delostrelecký pluk 11 (do 12.7.1941)
- Delostrelecký pluk 12
- Rota tankov 11
- Rota KPÚV 11
- Pioniersky prápor 11
- Spojovací prápor 11
- Armádny zbrojný park 11
- Intendančný park 11
- Veterinárna ambulancia 11
- Armádna nemocnica 11
- Poľná pošta 11
- Rýchla skupina (od 5.7.1941 do 7.7.1941)
- Rýchla brigáda (od 08.07.1941 - 21.07.1941
- Rýchla divízia (21.07.1941 - )


Počas formovania skupiny boli do zostavy zaradené Pozorovacia letka 1 (od 24.6) k 2. pešej divízii, Pozorovacia letka 2 (od 22.6.) k veliteľstvu Armádnej skupiny a Pozorovacia letka 3 k 1. pešej divízii.


Do zostavy Armádnej skupiny boli zaradené aj zmobilizované batérie protilietadlového delostreleckého pluku nasledovne:
- 4. batéria zostala v Prešoves úlohou chrániť stanovište veliteľa 2. pešej divízie, neskôr sa počítalo s jej neskorším pridelením 1. pešej divízii.
- 5. batéria bola 25. júna presunutá zo Žiliny do Prešova s úlohou chrániť vykladanie jednotiek 2. pešej divízie a letisko Nižný Šebeš.
- 8. batéria sa presúvala z Bratislavy do Medzilaboriec, určené jednotky už na SLovenskom území nezastihla a k Armádnej skupine sa pripojila u Sambora 4.7.1941
- 14. batéria sa presunula z Podbrezovej do Humenného s úlohou chrániť vykladanie jednotiek 1. pešej divízie a letisko v Kamenici nad Cirochou, po splnení úlohy mala byť pridelená 2. pešej divízii.
- 15. batéria sa z Bratislavy presunula do Humenného, s úlohou chrániť stanovište veliteľa armády a letisko Nižný Hrabovec.


Veliteľ: generál Ferdinand Čatloš, náčelník štábu: pplk. gšt. Š. Tatarko


Zánik: august 1941, reorganizáciou na Poľný zborZdroj: Jozef Bystrický, Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte, Vojenská história 2/1998
URL : https://www.valka.cz/Armadni-skupina-1941-1941-t59409#277712Verze : 0
MOD