Main Menu
User Menu

4. protitankový pluk [1955-1955]

4th Anti-Tank Regiment

     
Název:
Name:
4. protitankový pluk
Originální název:
Original Name:
4. protitankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.05.1955
Předchůdce:
Predecessor:
207. protitankový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
4. protitankový dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.05.1955-01.11.1955 33. protitanková brigáda
Dislokace:
Deployed:
09.05.1955-01.11.1955 Lešany, Dělostřelecké kasárny /

Velitel:
Commander:
09.05.1955-01.11.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.05.1955-01.11.1955
Čestný název:
Honorary Name:
09.05.1955-01.11.1955
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
09.05.1955-01.11.1955 VÚ Lešany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA- (4. protitankový dělostřelecký pluk)
URL : https://www.valka.cz/4-protitankovy-pluk-1955-1955-t59053#409401Verze : 1
MOD