Main Menu
User Menu

33. protitanková brigáda [1950-1955]

33rd Anti-Tank Brigade

     
Název:
Name:
33. protitanková brigáda
Originální název:
Original Name:
33. protitanková brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1950
Předchůdce:
Predecessor:
1. dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
33. protitanková dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1950-01.11.1955 Velitelství dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.11.1950-01.11.1955 Lešany, Dělostřelecké kasárny /
Velitel:
Commander:
01.11.1950-28.02.1951 Čechmar, František (Plukovník)
28.02.1951-12.06.1953 Čechmar, František (Brigádní generál)
12.06.1953-DD.11.1954 Čechmar, František (Generálmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1950-01.01.1951 Dělostřelecký pluk 207
01.11.1950-01.01.1951 Dělostřelecký pluk 208
01.01.1951-09.05.1955 207. protitankový pluk
01.01.1951-09.05.1955 208. protitankový pluk
01.01.1951-09.05.1955 209. protitankový pluk
09.05.1955-01.11.1955 2. protitankový pluk
09.05.1955-01.11.1955 4. protitankový pluk
09.05.1955-01.11.1955 7. protitankový pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
09.05.1955-01.11.1955 Bělocerkevská, jaselská, prešovská popradská protitanková brigáda
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.11.1950-01.11.1955 VÚ 2512 Lešany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, skupina poválečná, fond 00410 (33. protitanková brigáda)
URL : https://www.valka.cz/33-protitankova-brigada-1950-1955-t59048#406816Verze : 1
MOD