Main Menu
User Menu

Bojové středisko bombardovací [1938-1938]

Bomber Battle Centre

     
Název:
Name:
Bojové středisko bombardovací
Originální název:
Original Name:
Bojové středisko bombardovací
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Cvičná letka leteckého pluku 5
Datum zániku:
Disbanded:
11.10.1938
Nástupce:
Successor:
Cvičná letka leteckého pluku 5
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.09.1938-11.10.1938 Velitelství letectva hlavního velitelství
Dislokace:
Deployed:
28.09.1938-11.10.1938 Přibyslav, letiště /

Velitel:
Commander:
28.09.1938-11.10.1938 Charousek, Vladimír (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

-
Poznámka:
Note:
bez krycího jména
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 5
Minařík, Pavel - Šrámek, Pavel: Československé vojenské letectvo v době vyvrcholení mnichovské krize. Historie a vojenství 57, 2008, č. 2, s. 43-52.
URL CZ: https://www.valka.cz/Bojove-stredisko-bombardovaci-1938-1938-t58131#435536Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Bomber-Battle-Centre-t58131#435536Version : 0
MOD