Main Menu
User Menu

Velitelství 42. hraniční oblasti [1938-1938]

Headquarters of the 42nd Border Area

     
Název:
Name:
42. hraniční oblast
Originální název:
Original Name:
42. hraniční oblast
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 124
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1938-15.12.1938 XVI. hraniční pásmo
Dislokace:
Deployed:
25.09.1938-15.12.1938 Užhorod, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.09.1938-15.12.1938 Svátek, Oleg (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.09.1938-15.12.1938 Lang, Theodor (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1938-15.12.1938 Pěší pluk 20
25.09.1938-15.12.1938 Pěší pluk 36
25.09.1938-15.12.1938 Pěší pluk 45
25.09.1938-15.12.1938 Smíšený přezvědný oddíl 42
25.09.1938-15.12.1938 Velitelství dělostřelectva 42. hraniční oblasti
25.09.1938-15.12.1938 Velitelství telegrafního vojska 42. hraniční oblasti
25.09.1938-15.12.1938 Velitelství ženijního vojska 42. hraniční oblasti
15.11.1938-15.12.1938 12. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno KAREL
Zdroje:
Sources:
Hamák, B. - Vondrovský, I.: Mobilizovaná československá armáda 1938. Dvůr Králové nad Labem 2010.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-42-hranicni-oblasti-1938-1938-t57740#577953Verze : 1
MOD
42. hraniční oblast [1938]


Velitelství oblasti vzniklo za mobilizace . září 1938 vyčleněním z velitelství 12. divise [1920-1938] jako mobilizační jednotka 124-A-1.
Nacházelo se v Užhorodu, od října 1938 , podléhalo velitelství XVI. hraničního pásma [1938] a užívalo krycí označení "Karel".
Velitelství oblasti bylo za demobilizace . prosince 1938 včleněno do velitelství 12. divise [1938-1939].
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-42-hranicni-oblasti-1938-1938-t57740#208611Verze : 0
MOD
Součástí oblasti bylo:
velitelství oblasti se štábem,
Pěší pluk 36 [1938] (září 1938 - prosinec 1938),
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-42-hranicni-oblasti-1938-1938-t57740#246702Verze : 0
MOD
Velitelem oblasti byl:
brigádní generál Oleg Svátek (září 1938 - prosinec 1938).


Náčelníkem štábu byl:
podplukovník generálního štábu Theodor Lang (září 1938 - prosinec 1938).
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-42-hranicni-oblasti-1938-1938-t57740#246703Verze : 0
MOD