Main Menu
User Menu

5. oddělení /školské a výcvikové/ hlavního štábu branné moci [1921-1938]

5th Section /Education and Training/ of the Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
5. oddělení /školské a výcvikové/ hlavního štábu branné moci
Originální název:
Original Name:
5. oddělení /školské a výcvikové/ hlavního štábu branné moci
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.07.1921
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 101
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.07.1921-01.01.1927 Výchovný odbor hlavního štábu branné moci
01.01.1927-24.09.1938 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
15.07.1921-24.09.1938 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.07.1921-00.02.1922 Jouart, Louis-André (podplukovník pěchoty)
00.02.1922-00.07.1922 Prignot, Henri-Victor-Augustin (podplukovník generálního štábu)
00.07.1922-10.02.1925 Le Blévec, Joseph-Jean-Joachim-Marie (podplukovník generálního štábu)
10.02.1925-00.02.1926 Le Blévec, Joseph-Jean-Joachim-Marie (plukovník generálního štábu)
00.02.1926-00.10.1927 Krupička, František (plukovník generálního štábu)
00.10.1927-04.05.1928 Basl, Antonín, PhDr. (podplukovník generálního štábu)
04.05.1928-00.11.1930 Basl, Antonín, PhDr. (plukovník generálního štábu)
00.11.1930-00.12.1933 Langer, Cyril (plukovník generálního štábu)
00.12.1933-15.10.1935 Štěpánský, Hynek (podplukovník generálního štábu)
15.10.1935-00.11.1937 Šandera, Ladislav (podplukovník generálního štábu)
00.11.1937-00.08.1938 Heřman, Jan (plukovník generálního štábu)
00.08.1938-24.09.1938 Šandera, Ladislav (podplukovník generálního štábu)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
05.07.1921-24.09.1938 Vojenská akademie
01.09.1921-01.03.1922 Ženijní učiliště
01.11.1921-01.10.1934 Válečná škola
01.01.1922-24.09.1938 Učiliště pro železniční vojsko
01.03.1922-01.10.1928 Učiliště pro automobilní vojsko
01.03.1922-01.10.1928 Učiliště pro dělostřelectvo
01.03.1922-01.10.1928 Učiliště pro jezdectvo
01.03.1922-01.10.1928 Učiliště pro letectvo
01.03.1922-01.10.1928 Učiliště pro pěší vojsko
01.03.1922-01.10.1928 Učiliště pro telegrafní vojsko
01.03.1922-01.10.1928 Učiliště pro ženijní vojsko
01.10.1922-01.10.1934 Vojenská intendanční škola
01.10.1928-24.09.1938 Automobilní učiliště
01.10.1928-24.09.1938 Dělostřelecké učiliště
01.10.1928-24.09.1938 Pěchotní učiliště
01.10.1928-24.09.1938 Vojenské jezdecké učiliště
01.10.1928-24.09.1938 Vojenské letecké učiliště
01.10.1928-24.09.1938 Vojenské telegrafní učiliště
01.10.1928-24.09.1938 Ženijní učiliště
01.10.1934-24.09.1938 Vysoká intendační škola
01.10.1934-24.09.1938 Vysoká škola válečná
15.09.1935-24.09.1938 Učiliště útočné vozby

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci
Fidler, Jiří: Na čele armády. Praha, Naše vojsko 2005.
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/5-oddeleni-skolske-a-vycvikove-hlavniho-stabu-branne-moci-1921-1938-t57085#501810Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/5th-Section-Education-and-Training-of-the-Headquarters-of-the-Armed-Forces-t57085#501810Version : 0
MOD