Main Menu
User Menu

Krátký, Jaroslav

Plukovník delostrelectva in memoriam Jaroslav Krátkýnar.: 8.10.1911 - Střížov
umr.: 1945velitel operáie KARAS


Jaroslav Krátký sa narodil 8.októbra 1911 v Střížove, v rodine učitela, bývalého legionára z prvej svetovej vojny. Po ôsmych rokoch na gymnáziu v Třebíči v roku 1931, zmaturoval a zakrátko ešte v ten rok nastúpil k pechotnému pluku 31 v Jihlave. Zotrval tam však len 5 dní a následne bol poslaný do školy pre delostreleckých dôstojníkov v Litoměřicích. O rok, v roku 1932, bol prijatý na Vojenskú akadémiu v Hraniciach. Absolvoval ju v hodnosti poručíka delostrelectva 30.6.1934. Popri službe u delostreleckého pluku 6 v Znojme, navšetevoval mnohé aplikačné kurzy a zvyšoval si odbornosť. Na nadporučíka bol povýšený 26.3.1938 a o necelý rok, vo februári 1939, bol menovaný za učitela v škole pre dôstojníkov lahkého delostrelectva.


27. mája 1939 prekročil hranice s Polskom a v polovici júna bol poslaný do Francúzska. Tu vstúpil do Francúzskej armády a bol zaradený ku 6. delostreleckému pluku, neskôr dislokovaného v severnej Afrike. Po vypuknutí vojny sa vrátil do Francúzska, prezentuje sa v Agde a následne je menovaný velitelom 7 batérie 1. delostreleckého pluku, s ktorým slúžil až do pádu Francúzska. Následne v júli 1940 nasadol na loď Vicerory of India do Británie. Tu slúžil u 1. delostreleckého oddielu, koncom októbra 1941 povýšený na kapitána delostrelectva.


Začal sa zapájať do príprav na operácie v okupovanej vlasti. Absolvoval špeciálne kurzy, okrem iných parakurz v Ringway a zvláštny útočný kurz v Camus Daval.


20.3.1942 odišiel pod utajením s menom Jaroslav Karas do Turecka, kde mal pomôcť nadviazať spojenie medzi odbojovým hnutím na Slovensku a čs. odbojovým centrom v Londýne. V marci 1944 odišiel, opäť pod falošným menom, vlakom cez Balkán do Bratislavy, kde nadviazal kontakty s predstavitelmi odbojových hnutí Flóra a Justícia. 22.4.1944 sa mu podarilo nadviazať spojenie s Vojenskou rádiovou ústredňou v Británii, čo bol Krátkeho primárny ciel.


Za svoje snahy o apolitizáciu čs. armády na Slovensku bol kritizovaný predstavitelmi KSS a 4.9.1944 bol dokonca zatknutý, na žiadosť gen. Malára však bol prepustený.


3. novembra 1944 bol zajatý spolu s vedúcimi osobnosťami SNP v Pohrnoskom Bukovci. Bol vypočúvaný najskôr v Banskej Bystrici, potom v Bratislave. Následne odvlečený do Berlína, kde bol popravený. V roku 1946 bol vyhlásaný za nezvestného, neskôr za mrtveho.


Udelené vyznamenania:
Rad SNP 1.st, in memoriam (1945)
Čs. vojenský řád bíleho lva Za vítězství (1998)


Zdroje: Vojenské osobnosti čs. odboja; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
http://www.lib.cas.cz/parasut/kratky.htm
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Kratky-Jaroslav-t56007#204373Verze : 0