Main Menu
User Menu

Letecký pluk 5, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 5th Aviation Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 5, velitelství
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 5, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 605 - Mobilisovaný útvar 605-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
Letecký pluk 5
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-22.10.1938 Letecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-29.09.1938 Brno, Letecké kasárny /
29.09.1938-08.10.1938 Německý Brod, Letecké kasárny /
08.10.1938-22.10.1938 Brno, Letecké kasárny /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-13.10.1938 Borecký, Jaroslav (plukovník letectva)
13.10.1938-22.10.1938 Charousek, Vladimír (podplukovník letectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-22.10.1938 I. peruť leteckého pluku 5, velitelství
24.09.1938-22.10.1938 II. peruť leteckého pluku 5, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno Sluníčko
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, Letecký pluk 5, kronika
Fidler, J.: Na zrazeném nebi. Praha 2015.
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-5-velitelstvi-1938-1938-t54321#586642Verze : 4
MOD