Main Menu
User Menu
Reklama

Mobilisační těleso 605 [1938-1938]

605th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 605
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký pluk 5
Dislokace:
Deployed:
Brno, Kasárny Edvarda Beneše
Velitel:
Commander:
Borecký Jaroslav (plukovník generálního štábu)
Mobilisační stanice
Stations of the Mobilisation:
Brno
Hlohovec
Nitra
Slatinské Doly
Užhorod
Počet útvarů A:
Number of the A-Formations:
15
Počet útvarů B:
Number of the B-Formations:
0
Počet útvarů C:
Number of the C-Formations:
11
Počet útvarů D:
Number of the D-Formations:
0
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina meziválečná, fond Hlavní štáb, 1. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-605-1938-1938-t75377#411774Verze : 0
MOD
     
Kód:
Code:
Mobilisační útvar:
Mobilisační stanice:
605-A-1 Letecký pluk 5, velitelství
Brno
605-A-2 Polní peruť I/5, velitelství
Brno
605-A-3 Polní letka 81
Brno
605-A-4 Polní letka 82
Brno
605-A-5 -
605-A-6 Polní peruť II/5, velitelství
Brno
605-A-7 Polní letka 83
Brno
605-A-8 Polní letka 84
Brno
605-A-9 -
605-A-10 Polní peruť III/5, velitelství
Brno
605-A-11 Polní letka 75
Nitra
605-A-12 Polní letka 76
Brno
605-A-13 Polní letka 77
Brno
605-A-14 -
605-A-15 Kurýrní letka 112
Brno
605-A-16 -
605-A-17 Polní povětrnostní stanice 15
Brno
605-A-18 -
605-A-19 Polní povětrnostní ústředna 72
Brno
605-A-20 Polní povětrnostní ústředna 74
Brno
605-C-1 Náhradní peruť leteckého pluku 5
Brno
605-C-2 Letecká povětrnostní stanice 13
Brno
605-C-3 Letecká povětrnostní stanice 20
Slatinské Doly
605-C-4 Letecká povětrnostní stanice 21
Hlohovec
605-C-5 -
605-C-6 -
605-C-7 Letecká radiotelegrafní stanice 7
Nitra
605-C-8 Letecká radiotelegrafní stanice 10
Užhorod
605-C-9 Letecká radiotelegrafní stanice 14
Brno
605-C-10 Letecká radiotelegrafní stanice 21
Hlohovec
605-C-11 Letecká radiotelegrafní stanice 22
Slatinské Doly
605-C-12 -
605-C-13 -
605-C-14 -
605-C-15 Letecká radiogoniometrická stanice 2
Brno
605-C-16 Letecká radiogoniometrická stanice 3
Hlohovec
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-605-1938-1938-t75377#435594Verze : 0
MOD