Main Menu
User Menu

Letka 33 [1924-1929]

33rd Flight

     
Název:
Name:
Letka 33
Originální název:
Original Name:
Letka 33
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.05.1924
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká rota 33
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1929
Nástupce:
Successor:
Letka 34
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.05.1924-DD.10.1926 Letecká peruť I/2
DD.10.1926-DD.10.1929 Letecká peruť II/2
Dislokace:
Deployed:
DD.05.1924-DD.10.1929 Olomouc, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.05.1924-DD.MM.RRRR Zelený, Miloš (Kapitán)
DD.01.1925-DD.12.1927 Zelený, Miloš (Kapitán)
DD.04.1928-DD.10.1928 Seehars, Karel (Kapitán)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Letka vznikla 4. května 1924 přejmenováním z Letecké roty 33 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.514-9.odděl.1924.
Letka byla 1. října 1929, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 2.378-III./1.odděl.1929, přejmenována na Letku 34.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 2
URL : https://www.valka.cz/Letka-33-1924-1929-t52969#198097Verze : 0
MOD