Main Menu
User Menu

Pluk polních kanónů č. 6 [1908-1918]

6th Field Cannon Regiment / Feldkanonenregiment Nr. 6

     
Název:
Name:
Pluk polních kanónů č. 6
Originální název:
Original Name:
Feldkanonenregiment Nr. 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.04.1908
Předchůdce:
Predecessor:
Divizní dělostřelecký pluk č. 6
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 2. brigáda polního dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Wiener Neustadt 

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Wondre , Carl (Oberst)
DD.05.1918-DD.11.1918 Rambousek, Jan (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 I. division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. division
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mlorenz.at/
vojenské schematismy
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-6-1908-1918-t51318#425784Verze : 1
MOD
Poľný kanónový pluk č. 6 (FKR 6)


Feldkanonenregiment Nr.6
(vytvorený v roku 1892)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Carl Wondre
veliteľstvo pluku, I. a II. oddiel: Wiener Neustadt (v súčasnosti Wiener Neustadt v Rakúsku)
nadriadené útvary: 2. poľná delostrelecká brigáda (II. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 85% Rakúšania, 15% ostatní
doplňovací obvod: 2.Korpskommando (na území súčasného Rakúska a Českej republiky)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
FKR 6 v zostave 25. poľnej delostreleckej brigády 25. pešej divízie (II. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Ruskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-6-1908-1918-t51318#195736Verze : 0
Feldkanonenregiment Nr.6
6. poľný kanónový pluk


Sformovaný dňa 1. januára 1892 ako samostatný 39. delostrelecký oddiel (Batteriedivision Nr. 39) z niekdajšieho 2. pluku zborového delostrelectva (Korpsartillerieregiment Nr. 2). Od 1. januára 1894 zmenený na 6. divízny delostrelecký pluk (Divisionsartillerieregiment Nr. 6), od 6. apríla 1908 6. poľný kanónový pluk (Feldkanonenregiment Nr. 6).


zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-6-1908-1918-t51318#240651Verze : 0