Main Menu
User Menu

Rambousek, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Rambousek
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Rambousek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.05.1867 Třeboň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rambousek-Jan-t109241#386651Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Rambousek
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Rambousek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1878-DD.06.1883 Státní reálka, České Budějovice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1883-DD.08.1887 Kadetní škola dělostřelectva, Wien
DD.02.1898-DD.11.1898 Sborová důstojnická škola, Sarajevo
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1887 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1889 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1894 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1902 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1913 major rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.05.1918 plukovník rakousko-uherské branné moci
01.12.1918 plukovník dělostřelectva
16.12.1921 generál V. hodnostní třídy
01.02.1924 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.05.1918-DD.11.1918 Velitel : Pluk polních kanónů č. 6
DD.07.1920-DD.11.1920 Velitel : Velitelství dělostřelectva 11. divise
01.10.1920-16.12.1921 Velitel : 1. těžká dělostřelecká brigáda
16.12.1921-DD.02.1922 Velitel : 1. těžká dělostřelecká brigáda
00.03.1922-DD.09.1923 Velitel : Velitelství zemského dělostřelectva pro Moravu a Slezsko

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1883-DD.08.1887 vojenské studium, Wien
DD.08.1887-DD.05.1889 velitel dělostřelecké čety Těžkého dělostřeleckého oddílu č. 27, Linz
DD.05.1889-DD.01.1891 velitel dělostřelecké čety Praporu pevnostního dělostřelectva č. 6, Kraków
DD.01.1891-DD.05.1895 velitel dělostřelecké čety Pluku pevnostního dělostřelectva č. 2, Kraków
DD.05.1895-DD.02.1898 pobočník velitele Dělostřeleckého inspektorátu č. 4, Kraków
DD.02.1898-DD.11.1898 vojenské studium, Sarajevo
DD.11.1898-DD.11.1904 zástupce velitele dělostřelecké roty Praporu pevnostního dělostřelectva č. 3, Sarajevo
DD.11.1904-DD.01.1909 velitel dělostřelecké roty Pluku pevnostního dělostřelectva č. 1, Wien
DD.01.1909-DD.11.1912 velitel dělostřelecké roty Praporu pevnostního dělostřelectva č. 4, Lardano
DD.11.1912-DD.11.1913 velitel dělostřelecké roty Pluku pevnostního dělostřelectva č. 2, Kraków
DD.11.1913-DD.08.1914 velitel praporu Pluku pevnostního dělostřelectva č. 2, Kraków
DD.08.1914-DD.06.1915 velitel Samostatného těžkého dělostřeleckého oddílu, východoevropské válčiště
DD.06.1915-DD.05.1918 velitel Praporu pevnostního dělostřelectva č. 7, italské válčiště
DD.05.1918-DD.11.1918 velitel Polního dělostřeleckého pluku č. 6, italské válčiště
DD.11.1918-DD.12.1918 mimo službu
DD.12.1918-DD.04.1919 velitel Dělostřeleckého pluku č. 1, Vršovice a slezské válčiště
DD.04.1919-DD.01.1920 velitel dělostřelectva Divise č. 3, slovenské válčiště a Košice
DD.01.1920-DD.10.1920 velitel Velitelství dělostřelectva 11. divise, Košice
DD.10.1920-DD.03.1922 velitel Těžké dělostřelecké brigády 1, Vysoké Mýto
DD.03.1922-DD.01.1924 velitel Velitelství zemského dělostřelectva pro Moravu a Slezsko, Brno
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rambousek-Jan-t109241#386652Verze : 0
MOD