Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 208 [1947-1951]

208th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 208
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 208
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 202
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
208. protitankový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.11.1950 1. dělostřelecká brigáda
01.11.1950-01.01.1951 33. protitanková brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.01.1951 Hradec Králové, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl I/207
01.10.1947-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl II/207
01.10.1947-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl III/207
01.10.1947-01.01.1951 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 207
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.01.1951 VÚ 0000 Hradec Králové
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 208)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-208-1947-1951-t51182#399323Verze : 0
MOD