Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 1 [1947-1950]

1st Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 1
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 51
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1950
Nástupce:
Successor:
1. dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.03.1948 Velitelství dělostřelectva 1. divise
01.03.1948-15.12.1950 Velitelství dělostřelectva 5. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-15.12.1950 Ruzyně, Kasárny 17. listopadu /
Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.01.1951
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-15.12.1950 Dělostřelecký pluk Jana Žižky z Trocnova
Vyznamenání:
Decorations:
01.10.1947 Válečný kříž 1914-1918
01.10.1947 Válečný kříž 1939
01.10.1947 Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 2219 Ruzyně
01.10.1949-15.12.1950 VÚ 1032 Ruzyně
01.10.1947 převzal standartu dělostřeleckou od Dělostřeleckého pluku 51
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 1)
otázka č. 1749 - https://vojenstvi.cz/vasedotazy_117.htm
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-1-1947-1950-t51150#195393Verze : 0
MOD