Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 5 [1945-1951]

5th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 5
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
5. dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.03.1948 Velitelství dělostřelectva 5. divise
01.03.1948-01.01.1951 Velitelství dělostřelectva 1. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.01.1951 České Budějovice

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hartmann (Horan), Alois
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.06.1945-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl I/5
01.06.1945-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl II/5
01.06.1945-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl III/5
01.06.1945-01.01.1951 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 5
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 0000 České Budějovice
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 4445 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 5)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-5-1945-1951-t51132#311468Verze : 0
MOD