Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 257 [1945-1950]

257th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 257
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 257
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 57
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1950
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 Velitelství dělostřelectva 7. divise
01.10.1947-15.12.1950 Motorisovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-15.12.1950 Zábřeh, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-15.12.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-15.12.1950 Dělostřelecká baterie 1/257 /protitanková/
01.10.1945-15.12.1950 Dělostřelecká baterie 2/257 /protitanková/
01.10.1945-15.12.1950 Dělostřelecká baterie 3/257 /rámcová/
01.10.1945-15.12.1950 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 257

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1945-15.12.1950 VÚ 0000 Zábřeh
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 257)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-257-1945-1950-t51104#310092Verze : 0
MOD