Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 52 [1945-1945]

52nd Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 52
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 52
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Protitankový oddíl 2
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 252
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 2. divise
Dislokace:
Deployed:
01.08.1945-01.10.1945 Levice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 1/52 /protitanková/
01.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 2/52 /protitanková/
01.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 3/52 /rámcová/
01.08.1945-01.10.1945 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 52

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 52)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-52-1945-1945-t51082#309740Verze : 2
MOD
Dělostřelecký oddíl 52 [1945]


Velitelství oddílu vzniklo nově 1. června 1945 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945. Nacházelo se v Banské Bystrici a podléhalo Velitelství dělostřelectva 2. pěší divise [1945-1947].
Součástí oddílu bylo:
velitelství oddílu s hospodářskou správou a spojovací četou,
Dělostřelecká baterie 1/52 /protitanková/ [1945] (červen 1945 - říjen 1945),
Dělostřelecká baterie 2/52 /protitanková/ [1945] (červen 1945 - říjen 1945),
Dělostřelecká baterie 3/52 /rámcová/ [1945] (červen 1945 - říjen 1945),
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 52 [1945] (červen 1945 - říjen 1945).
Velitelství oddílu bylo 1. října 1945, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 450/Taj.-hl.št./4.odděl.1945, přejmenováno na velitelství Dělostřeleckého oddílu 252 [1945-1947].


Velitelem oddílu byl:


Prameny:
VÚA Praha, fond
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-52-1945-1945-t51082#195324Verze : 0
MOD