Main Menu
User Menu

Tankový prapor III/24 [1947-1949]

3rd Tank Battalion of the 24th Tank Brigade

     
Název:
Name:
Tankový prapor III/24
Originální název:
Original Name:
Tankový prapor III/24
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.04.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-15.04.1949 24. tanková brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-15.04.1949 Martin, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-15.04.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-prapor-III-24-1947-1949-t51059#420593Verze : 1
MOD