Main Menu
User Menu

Pěší pluk 39 [1945-1945]

39th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 39
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 39
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 17
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 9. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Bratislava
Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 Vick, Anton (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor I/39
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor II/39
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor III/39

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1945-01.10.1945
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1945
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-39-1945-1945-t50982#400138Verze : 0
MOD
Pěší pluk 39 [1945]


Velitelství pluku vzniklo 1. června 1945. Nacházelo se v Bratislavě a podléhalo velitelství 9. pěší divise [1945-1954].
Součástí pluku bylo:
velitelství pluku se štábem
Velitelství pluku bylo 1. října 1945 přejmenováno na velitelství Pěšího pluku 17 [1945-1947].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-39-1945-1945-t50982#195122Verze : 0
MOD