Main Menu
User Menu

23. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S" [1963-1965]

23rd Air Base and Electronic Support Company "S"

     
Název:
Name:
23. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
Originální název:
Original Name:
23. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
23. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
23. letištní rota "S"
5. rota radiotechnického zabezpečení "S"
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.09.1965 23. letištní prapor
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-01.09.1965 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1963-01.09.1965 Berka, Bohumil (podplukovník)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1963-01.09.1965 VÚ 8042 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/23-rota-letistni-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-S-1963-1965-t50587#457322Verze : 0
MOD
23. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"


Krycí číslo:VÚ 8042


Zřízení: 01.09.1963
Dislokace: Žatec
Nadřízená jednotka: 23. letištní prapor


Velitel: 01.09.1962-01.09.1963
pplk. Berka Bohumil


Zrušení: 01.09.1965 - reorganizována na: 23. letištní rota "S" a 5. rota radiotechnického zabezpečení "S"


Zdroj: www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/23-rota-letistni-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-S-1963-1965-t50587#194214Verze : 0