Main Menu
User Menu

22. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy [1953-1955 ]

     
Název:
Name:
22. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy
Originální název:
Original Name:
22. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
15. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.11.1955 Letecké střeliště Kuchyňa
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-01.11.1955 Kuchyňa, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/22-radiotechnicka-ceta-letecke-zabezpecovaci-sluzby-II-tridy-1953-1955-t50005#192871Verze : 0