Main Menu
User Menu

15. četa pozemního zabezpečení navigace [1957-1958]

15th Ground Support Navigation Platoon

     
Název:
Name:
15. četa pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
15. četa pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1957
Předchůdce:
Predecessor:
15. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
15. prapor pozemního zabezpečení navigace
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1957-01.10.1958 Letecké střeliště Kuchyňa
Dislokace:
Deployed:
01.10.1957-01.10.1958 Kuchyňa, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/15-ceta-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t50000#456178Verze : 0
MOD
15. četa pozemního zabezpečení navigace (15. č pzn)


Krycí číslo:neměla


Zřízení: 1957 - reorganizací z 15. radiotechnické čety letecké zabezpečovací služby I. třídy


Dislokace: Kuchyňa


Nadřízený stupeň:
Velitelství Leteckého střeliště Kuchyňa


Zabezpečovaná jednotka:
Letecké střeliště


Zrušení: 30.9.1958 - 1.10.1958 reorganizována na: 15. prapor pozemního zabezpečení navigace


Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN : 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/15-ceta-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t50000#192861Verze : 0