Main Menu
User Menu

13. četa pozemního zabezpečení navigace [1957-1958]

13th Ground Support Navigation Platoon

     
Název:
Name:
13. četa pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
13. četa pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1957
Předchůdce:
Predecessor:
13. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
13. prapor pozemního zabezpečení navigace
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1957-01.10.1958 2. stíhací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1957-01.10.1958 Piešťany, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1957-01.10.1958 VÚ 8709 Piešťany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/13-ceta-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t49904#456174Verze : 1
MOD