Main Menu
User Menu

Pěší prapor 43 /motorisovaný/ [1945-1947]

43rd Infantry Battalion /Motorised/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 43 /motorisovaný/
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 43 /motorisovaný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 6
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 6
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.11.1946 3. pěší brigáda
01.11.1946-01.10.1947 8. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-DD.11.1945 Ostrava, kasárny /
DD.11.1945-01.10.1947 Olomouc, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-DD.10.1945 Bubák, Josef (Major)
00.10.1945-DD.10.1945 Maurer, Eduard (Podplukovník)
00.10.1945-DD.02.1946 Kotrč, František (Plukovník)
00.02.1946-DD.03.1947 Kůl, František (Plukovník)
00.03.1947-DD.09.1947 Frajt, Vladimír (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 43
01.10.1945-01.10.1947 Kulometná rota 5/43
01.10.1945-01.10.1947 Náhradní rota 43
01.10.1945-01.10.1947 Pěší rota 1/43
01.10.1945-01.10.1947 Pěší rota 2/43
01.10.1945-01.10.1947 Pěší rota 3/43
01.10.1945-01.10.1947 Rota těžkých zbraní 6/43
01.10.1945-01.10.1947 Samopalná rota 4/43
01.10.1945-01.10.1947 Velitelská rota 43

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1945-01.10.1947 VÚ 5322 Olomouc
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Pěší prapor 43)
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-43-motorisovany-1945-1947-t49807#399988Verze : 2
MOD
Pěší prapor 43 /motorisovaný/ [1945-1947]


Velitelství praporu vzniklo 1. října 1945 přejmenováním z velitelství Pěšího pluku 6 [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Ostravě a od listopadu 1945 v Olomouci, podléhalo velitelství 3. pěší brigády [1945-1946] a od listopadu 1946 velitelství 8. divise /rychlé/ [1945-1947]. Od listopadu 1945 do října 1945 užívalo krycí označení VÚ 5322.
Velitelství praporu bylo 1. října 1947, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./4.odděl.1947, přejmenováno na velitelství Pěšího praporu 6 /motorisovaného/ [1947-1949].


Součástí praporu bylo:
velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou,
velitelská rota,
1. pěší rota,
2. pěší rota,
3. pěší rota,
samopalnická rota,
kulometná rota,
rota protitankových zbraní,
minometná rota,
dělostřelecká baterie,
technická rota,
náhradní rota.


Veliteli praporu byli:
major pěchoty Josef Bubák (říjen 1945),
podplukovník pěchoty Eduard Maurer (říjen 1945),
plukovník pěchoty František Kotrč (říjen 1945 - únor 1946),
plukovník pěchoty František Kůl (únor 1946 - březen 1947),
plukovník pěchoty Vladimír Frajt (březen 1947 - říjen 1947).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-43-motorisovany-1945-1947-t49807#192515Verze : 0
MOD