Main Menu
User Menu

11. prapor pozemního zabezpečení navigace [1958-1963]

11th Ground Support Navigation Battalion

     
Název:
Name:
11. prapor pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
11. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
11. rota pozemního zabezpečení navigace
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
11. prapor radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1961 6. stíhací letecký pluk
01.09.1961-01.09.1963 6. stíhací bombardovací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.09.1963 Sliač, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1958-01.09.1963 VÚ 5960 Zvolen
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (11. prapor pozemního zabezpečení navigace),
URL : https://www.valka.cz/11-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t49593#456213Verze : 0
MOD