Main Menu
User Menu

Sliač

Sliač, okr. Zvolen

     
Název:
Name:
Sliač
Originální název:
Original Name:
Sliač
Další názvy:
Other Names:
Hájniky - Villa Custodum silvarum (1250), Superior villa Custodum silvarum (1282), terra ecclesie S. Nicolai (1263), Hájníky (1808), Hájniky (1920).
Rybáre - Halasz (1249), (ad terminos) Piscatorum (1263), Halaz (1293), Halazy (1424), Ribar (1773), Rybáry (1808)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Zvolen
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°36'59.22"N 19°08'09.68"E
Místní části:
Local Municipalities:
Rybáre
Hájniky
Sliač-kúpele
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1243 (1250)
Vojenské objekty:
Military Objects:

Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Pomník padlým v SNP, postavený 6. 11. 1950
- Kostol a hrob s náhrobkom, rímsko-katolícky sv. Mikuláša, postavený bol v roku 1263, prestavaný v rokoch 1668 a 1804, sloh: gotika, v areáli kostola sa nachádza hrob s náhrobkom Štefana Záhorského, postavený bol v roku 1863
- Kaštieľ a záhrada, kaštieľ bol postavený v prvej polovici 16.storočia v renesančnom slohu, súčasťou kaštieľa je aj záhrada, založená bola v 17.storočí, prestavaná v 20.storočí
- Pomník letcom v SNP, postavený bol v roku 1971, autormi sú Ksandr a Chrobák
- Liečebný dom, postavený bol v roku 1820, sloh: klasicizmus
- Kaplnka rímsko-katolícka sv. Hildegardy, postavená bola v prvej polovici 19.storočia, prestavaná bol v rokoch 1855 a1936, klasicizmus
- Liečebný dom, za SNP tu bola partizánska nemocnica, postavený bol v rokoch 1930-1931, prestavaný v roku 1944, funkcionalizmus, Stockar R., Novák F.- staviteľ
- Tabuľa pamätná na kúpeľnom dome Slovensko, 1954
- Park založený v rokoch 1812-1893, prestavaný v roku 1920 a v 2.polovici 20.storočia
- Pomník SNP, postavený v roku 1971, nachádza sa v parku
- Liečebný dom Palace, postavený bol v rokoch 1927-1941, funkcionalizmus, Stockar Rudolf
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
19.08.1943-30.08.1944
Letecká škola
Air School
20.10.1944-25.10.1944
1. československý samostatný stíhací letecký pluk
1st Czechoslovak Independent Fighter Air Regiment
01.08.1945-DD.02.1946
Letištní peruť 1
1st Air Base Squadron
25.08.1945-07.09.1945
Průzkumná rota 2
2nd Reconnaissance Company of the 2nd Division
29.08.1945-26.10.1945
Letecký pluk 1
1st Air Regiment
DD.09.1945-14.03.1946
Letištní peruť 8
8th Air Base Squadron
26.10.1945-22.01.1946
Letecký pluk 10
10th Air Regiment
DD.MM.1945-14.03.1946
Letištní správa Tri Duby
Airfield Authority Tri Duby
22.01.1946-01.09.1950
Letecký pluk 1
1st Air Regiment
14.03.1946-15.01.1951
Letecká základna 8
8th Air Base
01.06.1948-15.04.1949
Spojovací letka 4
4th Air Signal Squadron
15.02.1949-01.11.1950
Stíhací výcvikové středisko
Fighter Training Centre
15.04.1949-01.12.1950
Letecký spojovací pluk 3
3rd Air Signal Regiment
01.11.1950-15.03.1951
Pilotní škola V
5th Pilot School
15.01.1951-15.03.1951
28. letecká základna Zvolen
28th Air Base
15.03.1951-15.10.1968
28. letištní prapor
28th Air Base Battalion
15.03.1951-01.10.1954
5. letecký školní pluk
5th Air School Regiment
01.01.1953-01.11.1954
2. pomocné velitelské stanoviště
2nd Auxiliary Command Post
01.01.1953-01.11.1955
23. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy
23rd Electronic Air Support Devices Platoon 2nd Class
01.10.1954-01.11.1954
Pomocné velitelské stanoviště 3. obvodu protiletadlové obrany státního území
Auxiliary Command Post of the 3rd District State Air Defense
19.10.1954-01.09.1960
2. letecká divizní opravna
2nd Divisional Air Repair
19.10.1954-01.10.1960
2. letecká spojovací rota
2nd Air Signal Company
19.10.1954-01.11.1954
6. letecký stíhací pluk
6th Air Fighter Regiment
01.11.1954-01.06.1955
6. stíhací letecký pluk
6th Fighter Air Regiment
01.11.1954-01.11.1955
Oblastní dispečerská služba Slovensko
Regional Air Traffic Control Service Slovensko
01.11.1954-23.09.1965
Oblastní povětrnostní sběrné středisko Slovensko
Regional Weather Collecting Centre Slovakia
01.11.1954-01.03.1955
Pomocné velitelské stanoviště 3. obvodu protivzdušné obrany státu
Auxiliary Command Post of the 3rd District State Air Defense
15.06.1955-01.11.1955
5. radiolokační stanice
5th Radar Station of the 156th Electronic Regiment
01.10.1955-01.09.1961
6. stíhací letecký pluk
6th Fighter Air Regiment
01.11.1955-01.10.1957
11. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
11th Air Support Devices Company
01.11.1955-01.06.1957
5. radiotechnická hláska
5th Electronic Post of the 156th Electronic Regiment
01.06.1957-01.10.1958
6. radiotechnická hláska
6th Electronic Post of the 156th Observation Warning Regiment
01.07.1957-01.10.1960
Letecké dispečerské stanoviště Slovensko
Air Traffic Control Station Slovakia
01.08.1957-01.09.1961
2. letecká technická skupina
2nd Air Technical Group
01.10.1957-01.10.1958
11. rota pozemního zabezpečení navigace
11th Ground Support Navigation Company
01.10.1958-01.09.1963
11. prapor pozemního zabezpečení navigace
11th Ground Support Navigation Battalion
01.10.1958-DD.MM.1961
351. radiotechnický uzel
351stElectronic Post
01.09.1961-01.10.1965
32. opravna
32th Repair
01.09.1961-01.10.1965
6. stíhací bombardovací letecký pluk
6th Fighter Bomber Air Regiment
01.09.1961-DD.MM.RRRR
Pomocné letecké dispečerské stanoviště Slovensko
Auxiliary Air Traffic Control Station Slovakia
01.12.1961-01.09.1963
28. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
28th Air Base and Ground Support Navigation Company "S"
01.09.1963-15.10.1968
11. prapor radiotechnického zabezpečení
11th Electronic Support Battalion
01.09.1963-01.09.1965
28. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
28th Air Base and Electronic Support Company "S"
DD.08.1965-15.10.1968
4. letecký školní pluk
4th Air School Regiment
01.09.1965-15.10.1968
11. rota radiotechnického zabezpečení "S"
11th Electronic Support Company "S"
01.09.1965-15.10.1968
28. letištní rota "S"
28th Air Base Company "S"
01.10.1965-15.10.1968
10. opravny
10th Repair
01.09.1966-15.10.1968
Letka vlečných terčů
Towed Targets Squadron
DD.05.1977-22.10.1990
238. samostatný vrtulníkový pluk
238th Separate Helicopter Regiment
01.05.1991-31.10.1992
81. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
81st Air Base and Electronic Support Battalion
01.05.1991-31.10.1992
81. samostatná stíhací letka
81st Separate Fighter Squadron
01.05.1992-31.12.1992
Posádková správa Sliač
Military Administration Sliač
31.10.1992-31.12.1992
1. letecká vojsková opravna
1st Air Military Repair Shop
31.10.1992-31.12.1992
1. letecká základna
1st Air Base
31.10.1992-31.12.1992
1. stíhací letecký pluk
1st Fighter Air Regiment
31.10.1992-31.12.1992
3. silniční materiálne technická základna
3rd Road Supply Base
01.01.1993-01.10.1995
1. letecká základna
1st Air Base
01.01.1993-01.10.1995
1. stíhací letecký pluk
1st Fighter Regiment
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Posádkové velitelství Sliač
Garrison Headquarters Sliač
01.10.1995-01.10.2001
31. letecká základna
31st Air Base
01.10.1995-01.10.2001
31. stíhací letecké křídlo
31st Fighter Wing
01.10.2001-01.10.2003
1. letecká základna
1st Air Base
01.10.2001-01.10.2003
1. stíhací letecké křídlo
1st Fighter Aviation Wing
01.10.2003-01.07.2009
Letecká základna Sliač
Air Base Sliač
01.10.2003-01.07.2009
Letecké křídlo
Air Wing
01.07.2009-01.09.2015
Smíšené křídlo
Composite Wing
01.09.2015-31.10.2021
Taktické křídlo
Tactical Wing
01.11.2021-DD.MM.RRRR
81. křídlo
81st Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Kúpeľné mesto. Nachádzajú sa tu sadrovo – uhličité a vápenato – horečnaté pramene s teplotou 12,2 – 32,6 °C a s výdatnosťou 5,8 l/s.
Mesto Sliač vzniklo zlúčením obcí Hájnik a Rybáre v roku 1959, štatút mesta získala obec v 1969
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slia%C4%8D
www.sliac.sk
URL : https://www.valka.cz/Sliac-t89566#334152Verze : 0
MOD
Útvary a zariadenia ČSĽA/ČSA :Útvary a zariadenia strednej skupiny vojsk Sovietskej armády :Útvary a zariadenia ASR/OSSR :
Činnosť posádky a zabezpečenie plnenia úloh v oblasti posádkových služieb riadi od 01.01.1993 Posádkové veliteľstvo Sliač.
01.01.1993-30.09.1995 1. letecká základňa
URL : https://www.valka.cz/Sliac-t89566#334189Verze : 0
MOD