Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 103 [1947-1949]

103rd Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 103
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 103
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 357
Dělostřelecký pluk 358
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 8. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Kežmarok, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-30.09.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl I/103
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl II/103
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl III/103
01.10.1947-01.10.1949 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 103

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 2247 Kežmarok
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Bratislava, skupina poválečná, fond (8. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-103-1947-1949-t49558#191901Verze : 1
MOD