Main Menu
User Menu

5. dělostřelecká brigáda [1947-1950]

5th Artillery Brigade

     
Název:
Name:
5. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
5. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
7. dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-15.09.1950 Velitelství dělostřelectva 3. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-15.09.1950 Bučovice, Kasárny Jiřího z Poděbrad
Velitel:
Commander:
01.12.1947-DD.08.1948 Kašpárek, František (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1947-15.09.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-15.09.1950 Dělostřelecký pluk 205
01.10.1947-15.09.1950 Dělostřelecký pluk 206

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 0000 Bučovice
01.10.1949-15.09.1950 VÚ 0000 Bučovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (5. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/5-delostrelecka-brigada-1947-1950-t49490#191746Verze : 1
MOD