Main Menu
User Menu

1. těžká dělostřelecká brigáda [1945-1945]

1st Heavy Artillery Brigade

     
Název:
Name:
1. těžká dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
1. těžká dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
2. dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 1. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-DD.07.1945 Moravská Ostrava, kasárny /
00.07.1945-01.10.1945 Rakovník, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.07.1945 Skřivánek, Antonín (Plukovník)
01.07.1945-01.10.1945 Boček, Alois (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 301
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 302
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 303

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (1. těžká dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/1-tezka-delostrelecka-brigada-1945-1945-t49388#309268Verze : 2
MOD