Main Menu
User Menu

22. výsadkový pluk zvláštního určení [1976-1982]

22nd Special Purpose Airborne Regiment

     
Název:
Name:
22. výsadkový pluk zvláštního určení
Originální název:
Original Name:
22. výsadkový pluk zvláštního určení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1976
Předchůdce:
Predecessor:
22. výsadkový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1982
Nástupce:
Successor:
22. výsadkový pluk speciálního určení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1976-01.11.1982 Zpravodajská správa
Dislokace:
Deployed:
01.10.1976-01.11.1982 Prostějov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1976-13.11.1980 Starý, Jindřich (Podplukovník)
14.11.1980-01.11.1982 Stavný, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1976-01.11.1982 1. výsadkový průzkumný prapor
01.10.1976-01.11.1982 2. výsadkový průzkumný prapor (rámcový)
01.10.1976-01.11.1982 3. výsadkový průzkumný prapor
01.10.1976-01.11.1982 rota speciálních zbraní
01.10.1976-01.11.1982 rota radiového a radiotechnického průzkumu
01.10.1976-01.11.1982 družstvo radiačního a chemického průzkumu
01.10.1976-01.11.1982 spojovací prapor
01.10.1976-01.11.1982 technická opravna
01.10.1976-01.11.1982 rota týlového zabezpečení
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vojenstvi.cz
https://8280.wz.cz
URL : https://www.valka.cz/22-vysadkovy-pluk-zvlastniho-urceni-1976-1982-t49360#379211Verze : 1
MOD
22. výsadkový pluk zvláštního určení

Vznik: 1. 10. 1976 reorganizací 22. výsadkového pluku

Krycí číslo:

Dislokace: Prostějov

Nadřízený stupeň: Zpravodajská správa Generálního štábu

Podřízené jednotky:
- velitelská četa
- 1. výsadkový průzkumný prapor (3 výsadkové průzkumné roty a spojovací četa)
- 2. výsadkový průzkumný prapor (rámcový: výsadková průzkumná rota /pro přípravu povolanců/, výsadková průzkumná rota /pro výcvik ŠDZ/, výsadková průzkumná rota /pro výcvik záloh/ a spojovací četa /pro přípravu velitelů radiostanic/)
- 3. výsadkový průzkumný prapor (1. výsadková průzkumná rota ZU*), 4. výsadková průzkumná rota ZU*), výsadková průzkumná rota VKR a spojovací četa)
- rota speciálních zbraní (četa PTŘS a ženijní družstvo)
- rota radiového a radiotechnického průzkumu
- družstvo radiačního a chemického průzkumu
- spojovací prapor (rota speciálního radiového spojení, četa speciálního radiového spojení 1. a 4. armády, spojovací četa)
- technická opravna
- rota týlového zabezpečení.

Zrušení: 31. 10. 1987 reorganizací na 22. výsadkovou brigádu speciálního určení

*) 1. a 4. prapor ZU se vytvářel od roku 1977 nejprve pouze válečně rozšířením mírové 1. a 4. roty ZU. V roce 1982 byly přejmenovány na prapory speciálního určení a součástí mírové organizace se staly až při rozšíření 22. výsadkového pluku SU na brigádu v roce 1987.

Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/22-vysadkovy-pluk-zvlastniho-urceni-1976-1982-t49360#191487Verze : 0
MOD