Main Menu
User Menu

Zpravodajská správa [1969-1992]

Intelligence Main Directorate of the Western Military District

     
Název:
Name:
Zpravodajská správa
Originální název:
Original Name:
Zpravodajská správa Západního vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.01.1992 Západní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.01.1992 Tábor, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1969-01.05.1970 Jurík, Jozef (Plukovník)
01.05.1970-DD.11.1970 Jurík, Jozef (Generálmajor)
DD.11.1970-01.10.1979 Hurt, Jozef (Plukovník)
DD.10.1986-01.10.1987 Červášek, Josef (Plukovník)
01.10.1987-DD.09.1988 Červášek, Josef (Generálmajor)
DD.09.1988-01.10.1989 Kozojed, Jan (Plukovník)
01.10.1989-27.12.1989 Kozojed, Jan (Generálmajor)
27.12.1989-DD.11.1990 Červášek, Josef (Generálmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1969-01.09.1976 22. výsadkový pluk
01.09.1969-01.09.1978 7. spojovací uzel
01.09.1969-01.01.1992 Informační oddělení
01.10.1976-01.11.1982 22. výsadkový pluk zvláštního určení
01.11.1982-01.11.1987 22. výsadkový pluk speciálního určení
31.10.1985-01.12.1991 7. radiotechnická brigáda zvláštního určení
01.10.1987-01.10.1989 71. úderný výsadkový prapor
01.10.1989-31.10.1991 71. výsadkový úderný prapor
31.10.1991-01.01.1992 71. prapor rychlého nasazení

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
krycí název: 247. provozní prapor
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Zpravodajska-sprava-1969-1992-t114210#397765Verze : 5
MOD