Main Menu
User Menu

Prapor přistávacích zařízení SP-50 [1956-1957]

Landing Devices SP-50 Battalion

     
Název:
Name:
Prapor přistávacích zařízení SP-50
Originální název:
Original Name:
Prapor přistávacích zařízení SP-50
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1956
Předchůdce:
Predecessor:
24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1957
Nástupce:
Successor:
1. prapor pozemního zabezpečení navigace
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1956-01.10.1957 46. bombardovací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1956-01.10.1957 Přerov, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1956-01.10.1957 VÚ 1118 Přerov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (1. prapor pozemního zabezpečení navigace),
URL : https://www.valka.cz/Prapor-pristavacich-zarizeni-SP-50-1956-1957-t49119#456071Verze : 0
MOD
Prapor přistávacích zařízení SP-50


Krycí číslo : VÚ 1118


Zřízení : 1.10.1956 - reorganizací z 24. roty leteckých zabezpečovacích prostředků (24. r lzp)


Dislokace : Přerov


Nadřízený stupeň: Velitelství 46. bombardovací letecké divise (1956 - 1957)


Zabezpečované jednotky : 24. bombardovací letecký pluk (1956 - 1957)
25. bombardovací letecký pluk (1956 - 1957)


Zrušení: 1.10.1957 - reorganizován na 1. prapor pozemního zabezpečení navigace


Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN : 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/Prapor-pristavacich-zarizeni-SP-50-1956-1957-t49119#190781Verze : 0