Main Menu
User Menu

Tematín (ruina hradu)

SVK - Hrad Tematín (ruina hradu)
The Tematín Castle
Burg Tematín


Nachádza sa na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji a v bývalej Nitrianskej Stolici nad obcou Hrádok na bočnom západnom hrebeni Považského Inovca vo výške okolo 570 až 590 metrov nad morom.


Jeho ďalšie názvy, ktoré sa vyskytujú v kronikách a dobových spisoch sú Tematínsky hrad, Temetvény, Hrádok, Temetöhely- Pohrebisko.


Hrad Tematín vznikol pravdepodobne ako odozva po tatárskom vpáde, okolo polovice 13. storočia a prvýkrát je písomne doložený až v roku 1270. Spomína sa aj v súvislosti s Matúšom Čákom Trenčianskym, keď sa ho násilne zmocnil. Vznikol pravdepodobne na pozostatkoch starších zrúcanín staroslovanského hradiska. V línií s hradmi Beckovským, Trenčianskym a Čachtickým zabezpečoval výstrahu a ochranu severozápadných pohraničných priesmykov Uhorského kráľovstva. Chránil aj dôležitý brod cez Váh, ktorý sa spomína v listinne z roku 1453. V dobách 13. a 14. storočia bol majetkom kráľa. V druhej polovici 14. storočia, keď hrad stratil svoj pôvodný strategický význam, prešiel do rúk súkromných osôb. Stredoveký hrad tvorila štvorboká veža a palác, obklopené hradným múrom, ktorým viedol gotický portál do nádvoria.


V roku 1368 ho kráľ Ludovít I. Veľký daroval svojmu čašníkovi Mikulášovi a jeho bratom za zásluhy v neapolskom ťažení. Potom bol predmetom viacerých donácií, vlastnili ho aj Thurzovci za ktorých pôsobenia sa na renovácií a vyzbrojení hradu podieľal známy majster Angelo Ricciardi z Benátok. Koncom 17. storočia sa stal majetkom Bercsényovcov. Mikuláš Bercsényi, ktorý sa aj na hrade narodil bol generálom a hlavným veliteľom vojsk Františka Rákócziho II. a za ktorého povstania cisárske vojská pod vedením generála Heisera roku 1710 hrad, keď sa tam Bercsényi ukryl a potom utiekol dobili a spustošili. Hrad bol strediskom panstva Tematín, ktorému patrilo 11 obcí. Potom ho už neobnovili a postupne sa začal rozpadávať. Pri jeho prestavbách v druhej polovici 16. storočia kvôli tureckým nájazdom bola zdokonalená obrana predhradia. Úzky prechod oddelil hornú časť hradu od dolného nádvoria, z ktorého vybiehali dve bašty chrániace vstup, zabezpečený skalnou priekopou. Posledné úpravy hradu pochádzajú zo 17.storočia a rozšírili ďalšie obytné časti v hornom hrade. Stal sa z neho pohodlný a bezpečný hrad až do čias povstania Františka Rákócziho II.


V dnešnej dobe ruiny na skale podložia skrýva hustý lesný porast. Dobré sú čitateľné jednotlivé budovy a opevnenia. Zachovali sa obvodové murivá a konštrukcie, na nárožiach spevnené kamennou bosážou. Niekde sa zachovali architektonické detaily - vstupná padacia brána do horného hradu, kamenná konzola na hlavnej veži, koruny murív, zvyšky atiky.


Na Tematínkom panstve sa smutne preslávila grófka Anna-Rosina Listiusová manželka uhorského palatina Stanislava Thurza ktorá sa v neprítomnosti manžela dopúšťala krívd a ťažkých zločinov. Nedosiahla síce povesť Alžbety Bátoriovej Čachtickej pani aj tak po vyšetrovaní bola odsúdená na smrť, ale Ferdinand III. jej udelil milosť.


Zdroj :
(Kamenní strážcovia, Miroslav Slámka, Slovenský skauting, Bratislava 2004, vydanie druhé)
www.skrz.sk
elibeli.favoriteam.sk
http://www.hrady.sk/tematin.php
http://www.zamky.sk/?q=node/3&mon=3041226
http://www.skonline.sk/hrad.php?id=939
URL : https://www.valka.cz/Tematin-ruina-hradu-t48569#189237Verze : 0
foto hrad Tematín


Zdroj :
Archív autora
URL : https://www.valka.cz/Tematin-ruina-hradu-t48569#260867Verze : 0