Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 94 [1883-1918]

94th Infantry Regiment / Infanterieregiment Nr. 94

     
Název:
Name:
Pěší pluk č. 94
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 94
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1883
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-94-1883-1918-t47360#415518Verze : 0
MOD
Peší pluk č. 94 (IR 94)


Infanterieregiment Freiherr von Koller Nr.94
(vytvorený v roku 1883)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Joseph Zenkl Edler von Bunaberg
veliteľstvo pluku, III. a IV. prápor (Reichenberg), I. prápor (Josephstadt), II. prápor (Turnau)
nadriadené útvary: 29. pešia divízia (IX. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 76% Sudetskí Nemci, 22% Česi, 2% ostatní
doplňovací obvod: Turnau (v súčasnosti Turnov v Českej republike)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 94 v zostave 58. pešej brigády 29. pešej divízie (IX. armádny zbor) – pluk určený pre front v Slavónsku proti Srbskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-94-1883-1918-t47360#184906Verze : 0
Vznik: 1.1.1883 na základe práporu poľných myslivcov číslo 37 (Jozefov) a práporov vyčlenených z peších plukov číslo 25 (Losoncz), 66 (Ungvar) a 67 (Viedeň)


Dislokácia:
Levoča (1883 - 1884)
Jozefov (1884 - 1896)
Terezín (1896 - 1914)
Bojiská prvej svetovej vojny (1914 - 1918)


Nadriadený veliteľský stupeň:


Zloženie:
1910:
Veliteľstvo (Liberec)
I. poľný prápor (Jozefov)
II. poľný prápor (Turnov)
III. poľný prápor (Liberec)
náhradný prápor (Liberec)


Velitelia:
oberst Friedrich Poleschensky (1883 - ????)


Zánik: na bojiskách prvej svetovej vojny, z náhradného práporu vznikol v novembri 1918 94. pěší pluk (Československo)


Zdroj: https://vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-94-1883-1918-t47360#199491Verze : 0
MOD
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-94-1883-1918-t47360#411229Verze : 0
Diskuse
U 94.pěšího pluku bojovali prokazatelně nejméně čtyři muži z naší rodiny a mého příjmení. Můj pradědeček a jeho bratr v Srbsku.. .. Oba byli zajatí, ale pradědův bratr zemřel nejspíš v příšerných podmínkách srbských zajateckých táborů. Praděd přežil dokonce i tak zvanou ,,srbskou golgotu,, a vrátil se domů jako francouzský legionář dne 16.1.1919 v hodnosti desátníka 23.pluku amerických slováků. Jeho cestu Velkou válkou mám zmapovanou. Doma bylo tohle téma tabu a ani můj otec tohle netušil. Další příslušníci 94.pěšího pluku Turnov byli jejich bratranci.Bohumil zahynul pět dní po bitvě u Zborova. Jeho bratr Antonín se domů vrátil nejspíš jako invalida, ale přežil! Další dva ,,kluci,, od stejného pluku mají pomníky v nedaleké vesnici. Všichni patřili do tehdejšího okresu Mnichovohradištského a ačkoliv se udává, že v tomhle pluku bylo hodně němců, oni nebyli!
Existuje dokonce i kronika 94.pěšího pluku Turnov, je ale v němčině na stránkach ,,kramerius army@cz,, a nelze stáhnou a přeložit. ...škoda!!!
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-94-1883-1918-t47360#624186Verze : 1