Main Menu
User Menu

IV. odbor (právní) Ministerstva národní obrany [1945-1947]

IV Section (Legal) of Ministry of National Defence

     
Název:
Name:
IV. odbor (právní) Ministerstva národní obrany
Originální název:
Original Name:
IV. odbor (právní) Ministerstva národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
IV. odbor (justiční) Ministerstva národní obrany
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.05.1945-01.10.1947 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.05.1945-01.10.1947 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.05.1945-12.07.1945 Korbel, Samuel (Podplukovník)
12.07.1945-19.02.1947 Korbel, Samuel (Plukovník)
19.02.1947-01.10.1947 Korbel, Samuel (Brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
15.05.1945-01.10.1947
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, poválečná skupina, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/IV-odbor-pravni-Ministerstva-narodni-obrany-1945-1947-t44413#420682Verze : 1
MOD
IV. odbor (právní) Ministerstva národní obrany [1945-1947]


Odbor vznikl 15. května 1945. Nacházel se v Praze a podléhal přímo ministrovi národní obrany.


Součástí odboru byla:
kancelář přednosty,
IV./1. oddělení (legislativní) Ministerstva národní obrany,
IV./2. oddělení (justiční) Ministerstva národní obrany,
IV./3. oddělení (zaměstnanecké) Ministerstva národní obrany,
IV./4. oddělení (administrativní) Ministerstva národní obrany,
IV./5. oddělení (soukromoprávní a nadační) Ministerstva národní obrany,
pomocná kancelář.


Přednostou odboru byl:
podplukovník justiční služby, od července 1945 plukovník justiční služby, od února 1947 generál justiční služby JUDr. Samuel Korbel (květen 1945 – říjen 1947)


Odbor byl 1. října 1947 přejmenován na IV. odbor (justiční) Ministerstva národní obrany.
URL : https://www.valka.cz/IV-odbor-pravni-Ministerstva-narodni-obrany-1945-1947-t44413#174603Verze : 0
MOD
Foto,generála justiční služby JUDr. Samuela Korbela.
URL : https://www.valka.cz/IV-odbor-pravni-Ministerstva-narodni-obrany-1945-1947-t44413#382699Verze : 0