Main Menu
User Menu

11th (African) Infantry Division

11th (African) Infantry Division


Divízia vznikla z 1st (African) Infantry Division 24.11.1940. Od 04.02.1941 do 26.02.1941 bola divízia bojovo nasadená v rámci operácie Juba. 21.07.1941 bola divízia presunutá z Abesínie do kenského Nairobi, kde pôsobila od 20.08.1941. 23.11.1941 bola divízia rozpustená.


Nadriadený veliteľský stupeň:
24.11.1940 - 14.09.1941 - East Africa Force
15.09.1941 - 22.11.1941 - East Africa Command


Veliteľ:
24.11.1940 - 23.11.1941 - Major General H. E. de R. Wetherall


Organizačná štruktúra k 01.01.1941:
HQ 11st (African) Division (veliteľstvo 11. (Africkej) divízie)
11th (African) Divisional Signals (11. (Africká) divízna spojovacia jednotka)
21st (East African) Infantry Brigade (21. (Východoafrická) pešia brigáda)
22nd (East African) Infantry Brigade
23rd (Nigeria) Infantry Brigade (23. (Nigérijská) pešia brigáda)
"C" Squadron 1st East African Armoured Car Regiment (eskadróna "C" 1. Východoafrického pluku obrnených automobilov)
5th/7th (South African) Field Brigade (5. batéria 7. (Juhoafrickej) brigády poľného delostrelectva)
17th/7th (South African) Field Brigade (17. batéria 7. (Juhoafrickej) brigády poľného delostrelectva)
18th/7th (South African) Field Brigade (18. batéria 7. (Juhoafrickej) brigády poľného delostrelectva)
1st (South African) Anti-Tank Battery (1. (Juhoafrická) protitanková batéria)
družstvo 6th (South African) Anti-Aircraft Battery (6. (juhoafrická) protilietadlová batéria)
16th (South African) Field Company (16. (Juhoafrická) rota poľného delostrelectva)
guľometná čata 1st/3rd King's African Rifles
1st (East African) Pioneers
3rd (East African) Field Hygiene Section
11th Divisional Ordnance Field Park
Detachment No. 4 Irregular Company
URL : https://www.valka.cz/11th-African-Infantry-Division-t43059#170259Verze : 0
MOD
Zloženie divízie v rokoch 1940 - 1941 (hlavné súčasti)


Zloženie divízie november - december 1940 (11 - 12 /1940)
Jednotka Od Do
Veliteľstvo 24.11.1940 23.11.1941
11st (African) Division Signals 24.11.1940 22.11.1941
21st (East African) Infantry Brigade 24.11.1940 27.02.1941
22nd (East African) Brigade 03.12.1940 08.01.1941
23rd (Nigerian) Infantry Brigade 24.11.1940 20.07.1941
51st (Nigerian) Field Company 24.11.1940 20.07.1941
53rd (Gold Coast) Field Company 24.11.1940 23.02.1941
54th (East African) Field Company 03.12.1940 08.01.1941
52nd (Nigerian) Light Battery 24.11.1940 20.07.1941
22nd Indian Mountain Battery 03.12.1940 01.01.1941Zloženie divízie január 1941 (01/1941)
Jednotka Od Do
Veliteľstvo 24.11.1940 23.11.1941
11st (African) Division Signals 24.11.1940 22.11.1941
21st (East African) Infantry Brigade 24.11.1940 27.02.1941
22nd (East African) Brigade 03.12.1940 08.01.1941
23rd (Nigerian) Infantry Brigade 24.11.1940 20.07.1941
51st (Nigerian) Field Company 24.11.1940 20.07.1941
53rd (Gold Coast) Field Company 24.11.1940 23.02.1941
54th (East African) Field Company 03.12.1940 08.01.1941
52nd (Nigerian) Light Battery 24.11.1940 20.07.1941Zloženie divízie február 1941 (02/1941)
Jednotka Od Do
Veliteľstvo 24.11.1940 23.11.1941
11st (African) Division Signals 24.11.1940 22.11.1941
21st (East African) Infantry Brigade 24.11.1940 27.02.1941
22nd (East African) Brigade 23.02.1941 01.03.1941
23rd (Nigerian) Infantry Brigade 24.11.1940 20.07.1941
51st (Nigerian) Field Company 24.11.1940 20.07.1941
53rd (Gold Coast) Field Company 24.11.1940 23.02.1941
54th (East African) Field Company 23.02.1941 01.03.1941
53rd (East African) Light Battery 06.02.1941 23.02.1941
22nd Indian Mountain Battery 23.02.1941 01.03.1941
Ďalšie sily v zostave divízie ku dňu 10.02.1941:
" C " Squadron i East African Armoured Car Regiment
2nd (South African) Medium Battery (6-inch húfnice)
5th Battery 7th (South African) Field Brigade
17th Battery 7th (South African) Field Brigade
18th Battery 7th (South African) Field Brigade
1st (South African) Anti-tank Battery
5th (South African) Anti-Aircraft Battery (bez dvoch čiat)
16th (South African) Field Company
18th (South African) Field Park Company
" C " Company 1/3th King's African Rifles (Machine-gun),
1st East African Pioneers
3rd East African Field Hygiene Section
11th Divisional Ordnance Field Park
3rd Ordnance Mobile Workshop
Detachment No. 4 Irregular Company


Zloženie divízie 11.03.1941
Veliteľstvo (HQ) 11th (African) Division.
11th (African) Divisional Signals.
1st (South African) Infantry Brigade
22nd (East African) Infantry Brigade
23rd (Nigeria) Infantry Brigade1st East African Armoured Car Regiment
(bez jednej eskadróny)
1st (South African) Light Tank Battery
1st (South African) Medium Brigade
4th (South African) Field Brigade
7th (South African) Field Brigade
1st (South African) Field Battery
1st (South African) Anti-tank Battery
5th (South African) Anti-aircraft Battery
(bez jednej sekcie)
17th (South African) Field Park Company
54th (East African) Field Company
11th (Divisional) Ordnance Field Park


Zloženie divízie marec - júl 1941 (03 - 07/1941)
Jednotka Od Do
Veliteľstvo 24.11.1940 23.11.1941
11st (African) Division Signals 24.11.1940 22.11.1941
23rd (Nigerian) Infantry Brigade 24.11.1940 20.07.1941
22nd (East African) Brigade 12.03.1941 26.07.1941
51st (Nigerian) Field Company 24.11.1940 20.07.1941
54th (East African) Field Company 12.03.1941 26.07.1941
52nd (Nigerian) Light Battery 24.11.1940 20.07.1941
22nd Indian Mountain Battery 12.03.1941 26.07.1941
18th Indian Mountain Battery 03.04.1941 26.07.1941Zloženie divízie august - november 1941 (08 - 11/1941)
Jednotka Od Do
Veliteľstvo 24.11.1940 23.11.1941
11st (African) Division Signals 24.11.1940 22.11.1941
21st (East African) Infantry Brigade 20.08.1941 22.11.1941
28th (East African) Brigade 20.08.1941 02.10.1941 .
53rd (Gold Coast) Field Company 20.08.1941 22.11.1941
Zdroj: London Gazette, 9th of July, 1946 - OPERATIONS IN EAST AFRICA, NOVEMBER, 1940—JULY, 1941, Appendix A, C, E - strana 3594-3599
URL : https://www.valka.cz/11th-African-Infantry-Division-t43059#173007Verze : 0
MOD