Main Menu
User Menu

Východoafrické sily

East Africa Force

East Africa Force (označovaný aj ako East African Expeditionary Force)


Vojenské jednotky Britskej Východnej Afriky.
Do začiatku druhej svetovej vojny tvorili jednu zo súčastí britských koloniálnych vojsk. Organizačne sa delili na nasledujúce oblasti:
A. britské Somálsko
- The Somaliland Camel Corps
B. Keňa
- The Northern Brigade
C. Tanganika
- The Southern Brigade
D. Uganda
- 7th Battalion, The King's African Rifles (Uganda Territorial Force)
E. Nyasaland
- 'C' Company, 2nd Battalion, The King's African Rifles
- The Nyasaland Volunteer Reserve (jednotka tvorená európskymi prisťahovalcami)
F. Severná Rodézia
- 1st Battalion, The Northern Rhodesia Regiment
G. Južná Rodézia
- No.1 Group, The Rhodesia Regiment
- No.2 Group, The Rhodesia Regiment


Masívny rozmach tohto zväzu nastal po začatí vojnového stavu medzi Veľkou Britániou a Talianskom 06.06.1940. Koloniálnym jednotkám podliehajúcim zväzu boli zvyšované počty a do podriadenosti zväzu boli pridelené aj kontingenty zo Západnej Afriky (Nigéria, Zlatonosné pobrežie, Sierra Leone a Gambia) a Juhoafrickej únie.


Reorganizácia a príprava na bojové nasadenie zväzu proti jednotkám OSI bola ukončená v novembri 1940 (11/1940). V rokoch 1940-1941 sa zväz zúčastnil kampane proti Talianskym jednotkám v Etiópii, Eritrei, Sudáne a Somálsku (viď článok Italská Východní Afrika 1940-1941)


Ako East African Expeditionary Force bol zväz nasadený v Juhovýchodnej Ázii (South East Asia Command) v rokoch 1944-1945.


Zdroj: archív autora, www.home.adelphia.net ,
Východoafrické sily - Znak zväzu - použitý pre East Africa Expedition Force nasadený v rámci South East Asia Command (SEAC) v Barme so XIVth Army

Znak zväzu - použitý pre East Africa Expedition Force nasadený v rámci South East Asia Command (SEAC) v Barme so XIVth Army
URL : https://www.valka.cz/Vychodoafricke-sily-t43058#170246Verze : 0
MOD
Organizačná štruktúra zväzu k 06.11.1940 -


Veliteľstvo zväzu - Nairobi


1st (African) Infantry Division
2nd (African) Infantry Division
25th (East Africa) Infantry Brigade Nairobi
27th (Northern Rhodesia) Infantry Brigade Lusaka
South African Forces
Line of Communications (East Africa Force)
1st East African Armoured Car Regiment Nanyuki
The Somaliland Camel Corps Nairobi
27th Mountain Battery, Indian Artillery Kijabe
1/3rd Machine-gun Battalion, King's African Rifles Nyeri, Garissa, Wajir-Arbi, Lamu
1/4th Battalion, King's African Rifles komunikácia Nairobi-Garissa
2/4th Battalion, King's African Rifles Lokitaung (od 21.11.1940 v podriadenosti 25th (East Africa) Infantry Brigade)
1st Battalion, Northern Rhodesia Regiment Malindi
1st (East Africa) Pioneer Battalion Wajir
2nd (East Africa) Pioneer Battalion Isiolo
Kenya Independent Squadron Isiolo
URL : https://www.valka.cz/Vychodoafricke-sily-t43058#170279Verze : 0
MOD
Organizačná štruktúra k 01.01.1941


1st (South African) Division (1. (Juhoafrická) divízia)
11th (African) Division (11. (Africká) divízia)
12th (African) Division (12. (Africká) divízia)
1st East African Armoured Car Regiment (menej ako dve eskadry) (1. východoafrický pluk obrnených automobilov)
1st (South African) Light Tank Company (1. rota (Juhoafrická) ľahkých tankov)
1/1 (South African) Medium Brigade (1. batéria 1. (Juhoafrickej) brigády stredného delostrelectva)
2/1 (South African) Medium Brigade (2. batéria 1. (Juhoafrickej) brigády stredného delostrelectva)
53rd (East African) Light Battery (53. batéria ľahkého delostrelectva)
4th (Rhodesian) Anti-Tank Battery (4. (Rodézijská) protitanková batéria)
URL : https://www.valka.cz/Vychodoafricke-sily-t43058#170313Verze : 0
MOD