Main Menu
User Menu
Evidenční číslo ŘOP B-S 6
Výzbroj vlevo-beton -
Krycí název Vrba
Výzbroj vlevo-pancíř -
Stavební podúsek Bratislava
Výzbroj vpravo-beton D
Odolnost -
Výzbroj vpravo-pancíř -
Tvrz -
Čelní výzbroj-beton D
Osádka 7
Čelní výzbroj-pancíř -
Objem betonu ?
Pomocné střílny N 1
Průměrná pevnost zkušeb.kostek?
Granátově skluzy -
Datum výkresu -
Vytržené střílny hl. zbraní -
Datum betonáže ?
Zvony osazené/vytržené -
Cena objektu bez vybavení ?
Levá intervalová překážka -
Studna (hloubka) -
Pravá intervalová překážka -
Lomení objektu -
Obvodová překážka -
Poloha objektu (GPS) ?
Nadmořská výška (m.n.m.) ?
Tabulka má malou vypovídací hodnotu - jde o starý atypický objekt.
URL : https://www.valka.cz/B-S-6-Vrba-t42608#168041Verze : 0
foto objektu:


zpredu:
zľava:

URL : https://www.valka.cz/B-S-6-Vrba-t42608#168069Verze : 0
MOD
strieľňa (vľavo) dodatočne upravená na vetrací otvor:URL : https://www.valka.cz/B-S-6-Vrba-t42608#168075Verze : 0
MOD
strieľňa vzadu smerom k nepriateľovi:URL : https://www.valka.cz/B-S-6-Vrba-t42608#168079Verze : 0
MOD
dodatočne pristavané prekážky:URL : https://www.valka.cz/B-S-6-Vrba-t42608#168087Verze : 0
MOD