Main Menu
User Menu
Reklama

Husník, Antonín

Ing. Antonín Husník


(1894-1948)Letecký kontruktér (Aero, po válce Let)Absolvent reálného gymnázia v Hradci Králové a ČVUT v Praze, během studia se stal spoluzakladatelem a organizátorem Českého aviatického klubu.


Březen 1915 - důstojník technické služby letectva na ruské a italské frontě
Listopad 1918 - vstup do Čs. armády v hodnosti poručíka vzduchoplavectva a stal se příslušníkem leteckého sboru.
Leden 1920 - demobilizován a nastoupil do podniku Aero, zastával zde funkci zástupce hlavního konstruktéra
Jaro 1924 - šéfkonstruktér a technický ředitel firmy.


Do konce roku 1938 navrhl přes 50 letadel, z nich osm bylo zavedeno do výzbroje československého letectva. V letech 1939-1945 se podílel na odboji jeho finančním zaopatřením a zpravodajskou činností.


Po osvobození se stal členem Leteckého poradního sboru při hospodářské radě vlády, řídil sloučení leteckých podniků (s vyjímkou továrny Avia) do fimy Let, měl se stát jejim generálním ředitelem. V létě 1948 však tragicky zahynul při letecké katastrofě.
URL : https://www.valka.cz/Husnik-Antonin-t41833#164151Verze : 0
FotografieZdroj: www.fronta.cz
URL : https://www.valka.cz/Husnik-Antonin-t41833#317178Verze : 0
Ing. Antonín Husník byl po roce 1945 jmenován ředitelem oddělení Letadla při odboru Letadla a vozidla Československých závodů kovodělných a strojírenských národní podnik (ČZKS n. p.)
Technickým referentem oddělení Letadla při odboru Letadla a vozidla Československých závodů kovodělných a strojírenských národní podnik (ČZKS n. p.) byl ing. Vladimír Karmazín.


Počátkem roku 1947 zřídil ČZKS n. p. pro koordinaci vývoje letadel, leteckých motorů a leteckého příslušenství Letecký poradní orgán (dále LPO).
Jeho členy byli:
ing. Antonín Julínek (předseda LPS a vrchní ředitel ČZKS n. p.),
prof. ing. Jan Košťál (přednosta ústavu spalovacích motorů ČVUT),
prof. ing. Ladislav Miškovský (profesor Českého vysokého učení technického, dále ČVUT),
prof. ing. dr. Rudolf Pešek (profesor ČVUT),
prof. ing. Jaroslav Šolín (profesor ČVUT),
ing. Oldřich Růžička (druhý náměstek ředitele ČSA n. p.),
ing. Zdeněk Kalva (ředitel oddělení Letecký prodej (LP) ČZKS n. p.),
ing. Josef Kurzweil (referent oddělení LP ČZKS n. p.),
ing. Antonín Husník (ředitel oddělení Letadla ČZKS n. p.) ing. Vladimír Karmazín (technický referent oddělení Letadla ČZKS n. p.),
ing. Zdeněk Růzha (vrchní rada Vědeckého leteckého ústavu, dále VLÚ),
mjr. Bojislav Flum (přednosta II. oddělení – motorového VLÚ),
ing. Štefan Šmela (náměstek podnikového ředitele Automobilových závodů národní podnik, dále AZNP),
ing. dr. Miroslav Hajn (konstruktér AZNP),
ing. Jindřich Šimůnek (náměstek podnikového ředitele Leteckých závodů národní podnik, dále LZNP),
ing. František Nušl (ředitel závodu LZNP, závod Jinonice),
Jan Anderle (tovární pilot LZNP),
ing. František Štýdl (PAL n. p. a pověřenec pro pomocný letecký průmysl).
V říjnu 1948 nahradil pplk. ing. Bojislava Fluma mjr. ing. Josef Veselý (VLÚ). Do LPO navrhl ing. Husník 21. března 1948 Ladislava Švába (tovární pilot AZNP, závod Otrokovice) a doc. ing. Miloslava Poláka (docent VŠT dr. E. Beneše v Brně), Šváb byl za člena LPO přijat na první schůzi v roce 1949.


Oběžníkem ředitele ČZKS n.p ze 16. září 1947 byly vydány Směrnice pro koordinaci a zdokonalování vývoje výrobků v národním kovoprůmyslu, jmenováni pověřenci pro vývoj, zřízeny pracovní komise pro vývoj, zřízena vývojová střediska a ustanoveny poradní sbory pro vývoj.
Pověřencem pro vývoj letounů byl jmenován ing. Antonín Husník (ředitel oddělení Letadla ČZKS n. p.),
pověřencem pro vývoj motorů ing. František Nušl (ředitel závodu LZNP, závod Jinonice),
pověřencem pro vývoj leteckého příslušenství ing. František Štýdl (PAL n. p.),
pověřencem pro vývoj spalovacích turbín prof. ing. Ladislav Miškovský (profesor ČVUT).

Ing. Antonín Husník a ing. Vladimír Karmazín letěli v letounu D-44A.233 se znaky D-78 (původně C-103A, OK-ADF) s posádkou šrtm. Václav Barborka (pilot), rtm. Ján Paduch (rtg), čet. asp. Josef Kroulík (navigátor) do Liberce a letoun v husté mlze havaroval na úbočí Ještědu. Po havárii stačil Ing. Antonín Husník vytáhnout smrtelně zraněné spolucestující z vraku letadla a dojít k silnici. S popáleninami jej převezl automobil do liberecké nemocnice, kde 26. srpna 1948 svým zraněním podlehl. Všichni ostatní podlehli zraněním ji v den nehody 20. srpna 1948. Dalším spolucestujícím byl pravděpodobně ing. Václav Brabec, o jeho osudu nejsou známy další podrobnosti.
Následně byl vedením oddělení Letadla ČZKS n.p pověřen ing. Alexander Böttner.


vlastní poznatky z Národního archívu Praha, fond ČZKS

www.fronta.cz

http://www.alef-investigation.cz/?mn_post=51

www.kvlhrvacovcerna.estranky.cz
URL : https://www.valka.cz/Husnik-Antonin-t41833#471226Verze : 0
Diskuse
Letecký poradní sbor při hospodářské radě vlády a Letecký poradní orgán ČZKS n. p. byly dvě rozdílné instituce. Antonín Husník byl členem Leteckého poradního orgánu a nikoliv Leteckého poradního sboru při hospodářské radě vlády.
vlastní poznatky z Národního archívu Praha, fond ČZKS
URL : https://www.valka.cz/Husnik-Antonin-t41833#471228Verze : 0