Main Menu
User Menu

Kilián, Ladislav

plukovník Ing.Kilián, Ladislav
* 13.1.1922 Praha


Jednotka v bitvě u Sokolova: kulometná rota (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 161/m
Zapsán do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 7.2.1942
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile


Velitel zvláštního oddílu 1.ČS. armádního sboru.
Po válce velitel vojenského učiliště.
Velitel posádky Praha a úřadujicí místopředseda ÚV ČSPB (čs.svazu protifašist.bojovníků).


Zdroj: Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
URL : https://www.valka.cz/Kilian-Ladislav-t38273#145079Verze : 0
1925 v rámci Interhelpo odjel s rodiči do SSSR, do saratovské oblasti, kde budovali komunu Reflektoru


1926 s rodinou se stěhuje do Stalingradu kde otec pracuje v závodě Rudý řijen


1929 návrat do komuny Reflektoru


1941 maturoval na desetiletce ve městě Jeršov


V létě 1941 se dobrovolně přihlásil a byl odveden do Rudé armády. I když měl sovětské občanství byl zařazen do nově se tvořící čs. jednotky


7.2.1942 přijel k čs. jednotce do města Buzuluk, presentován k čs. armádě


8.3.1943 se zúčastnil bitvy u Sokolova


Na podzim 1943 se v hodnosti podporučíka stává velitelem kulometné roty, účastní se bojů o Kijev


V zimě 1943 v bojích u Rudy těžce zraněn do ruky


Na podzim 1944 se účastní bojů u Dukelského průsmyku


Na počátku roku 1945 je u Liptovského Mikuláše velitelem zvláštního bezpečnostního oddílu určeného k obsazení Pražského hradu


Po válce sloužil ve funkcích velitele praporu v Lipníku, Nýrsku a také Olomouci jako velitel učiliště pohraniční a vnitřní stráže. Dále pak na hlavní kádrové správě MNO ve funkci náčelníka kádru pěchoty.
Zdroj:
www.postbellum.cz
URL : https://www.valka.cz/Kilian-Ladislav-t38273#318109Verze : 0