Main Menu
User Menu

Pěchotní srub MO-S 34"Štěrkovna"

Pěchotní srub MO-S 34"Štěrkovna"


Tento oboustraný, dvoupodlažní pěchotní srub byl vybetonován ve dnech 20. až 24 (?). října 1936 ve II. třídě odolnosti. Dosažená pevnost na zkušebních kostkách byla po 28 dnech 443 kg/cm².
Byl osazen dvěma pěchotnímy zvony pro LK vz. 26
Levá střelecká místnost:
zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spražený s TK v. 37(35) a zbraň "M" - kulometné dvojče TK vz. 37(35)
Pravá střelecká místnost:
zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spražený s TK v. 37(35) a dvojče TK vz. 37(35) - zbraň "M"
Pro ochranu vstupu a střílen 4x LK vz. 26
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-34-Sterkovna-t37022#138804Verze : 0