Main Menu
User Menu

Pěchotní srub MO-S 15 "Výhledy"

Pěchotní srub MO-S 15 "Výhledy"


Tento oboustranný, dvoupodlažní pěchotní srub byl vybetonován v III. třídě odolnosti ve dnech 9. až 16. listopadu 1936. Pevnost zkušebních kostek po 28 dnech 503 kg/cm².
Osazen 2x pěchotním zvonem s LK vz. 26 a jedním dělostřeleckým pozorovacím zvonem.
Levá střelecká místnost:
zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spražený s TK v. 37(35) ) a zbraň "M" (dvojče TK vz. 37 (35) )
Pravá střelecká místnost:
zbraň "L1" (4cm pevnostní kanon vz. 36 spražený s TK v. 37(35) ) a zbraň "M" (dvojče TK vz. 37 (35) )
V pravé části se taky nacházela střílna pro zbraň "G" - 9cm kasematový minomet
Pro ochranu střílen a vchodu 4x LK vz. 26


URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-15-Vyhledy-t36987#138746Verze : 0
Jedná se o mohutný pěchotní srub postavený v III. stupni římské odolnost. MO-S 15 byl vybetonován ve dnech 9.-16.11.1936. Objekt byl na obou stranách vyzbroje zbraněmi L1 a M, ve směru k S-14 ještě navíc působil ze spodního patra také 9cm minomet, značený jako zbraň G, který měl postřelovat lesní terén v prostoru Bažantnice. Pro bezprostřední obranu objektu bylo použito 6 lehkých kulometů vz.26 - dva ve zvonech a 4 pod pancířem. Kromě dvou pancéřových zvonů byl ve stropnici osazen také dělostřelecký pozorovací zvon, který měl sloužit jako pomocná dělostřelecká pozorovatelna pro dělostřelecké tvrze "U Orla", která měla být nedaleko postavena a "Smolkov", která byla postavena nad Hájem ve slezku.


V roce 1938 nebyla výzbroj objektu kompletní, chyběl již zmiňovaný minomet a do zvonu ZP se nepodařilo dodat speciální dělostřelecký dalekohled.


Za okupace byl objekt zbaven všech tří pancéřových zvonů a střílen, hlavní výzbroje, jen střílna pro minomet je v objektu dodnes, místo vytržených střílen jsou vybetonovány německé.


V současnosti má objekt zavezeny oba ochranné příkopy, takže minometnou střílnu je možné vidět pouze zevnitř. Do srubu se da dostat levou zvonovou šachtou.


I přez to, že je objekt zarostlí, dá se celkem dobře fotit v každém ročním období.
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-MO-S-15-Vyhledy-t36987#142417Verze : 0